ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๒๑  ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ  พระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น

ตำบล นาลันทา  ใกล้กรุงราชคฤห์
            "อุปติสสะ"  ดูละครไม่สนุกหรือไงฮะ  ถึงได้ทำหน้าเฉยเมย  ไร้ความรู้สึกอย่างนี่ฮะ
            ถามตัวท่านเองก่อนเถอะ  “โกลิตะ”  หน้าท่านก็ไร้ความรู้สึกเหมือนกันนั่นแหละ
            เห่อ
!  ทั้งคนแสดงและคนดู  ต่างก็มีอายุไม่เกิน  ๑๐๐  ปี เดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้ว 
เรามัวแต่ดูการละเล่น  หาความสุขสำราญ  ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนะ  ควรจะคิดขวนขวายหาทางหลุดพ้นจากทุกข์ดีกว่า
            เราเองก็คิดอย่างนี้เหมือนกัน  เอาอย่างนี้นะ  เราไปฝากตัวเป็นศิษย์  ตามสำนักอาจารย์กันไหมละ
           ท่านว่าสำนักไหน  อาจารย์คนใดถึงจะดีละ
          เวลานี้  มีลัทธิต่างๆ อยู่มากมาย  แต่เราน่าจะเลือกสำนักอาจารย์สันชัยปริพาชก  เพราะเป็นสำนักใหญ่  มีคนเคารพนับถือมาก  อยู่ในกรุงราชคฤห์  แค่นี้เองหะ
            นอกจากเรา  ๒  คนแล้ว  ต้องชวนบริวารของพวกเราไปฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยนะ
           ตกลง  พรุ่งนี้  ไปด้วยกัน
           เรา  ๒  คน  ศึกษาอยู่กับท่านอาจารย์กระทั้งจะสิ้นความรู้แล้ว 
           นั่นซี  ที่สำคัญ  ลัทธิของท่านอาจารย์  ก็ไม่ใช่หนทางที่หลุดพ้นตามความต้องการเลย
          ถ้าอย่างนั้น  เราต้องแสวงหาอาจารย์คนใหม่  สำนักใหม่ต่อไปอีก
          เรา  ๒  คน  เป็นเพื่อนสนิทกันมานานแล้ว  เรามาสัญญากันดีหว่า  ว่าต่อไป  ถ้าใครพบหนทางหลุดพ้นจากทุกข์ก่อน  ต้องบอกกันให้รู้ด้วยนะ
         ตกลง
...................................
            นักบวชผู้นี้  มีกิริยาน่าเลื่อมใส  ไม่เหมือนนักบวชอื่นๆ ที่เคยเห็นมาก่อน  เราต้องถือโอกาสนี้  เข้าไปจัดอาสนะถวยและปรนนิบัติ  รอให้ท่านฉันเสร็จ  จึงค่อยถามว่า  เป็นนักบวชสำนักไหน  ถ้าจะดี
         ข้าพเจ้าชื่อ 
อุปติสสะ  แต่บางทีก็มีคนเรียกว่า  “สารีบุตร  เพราะแม่ของข้าพเจ้าชื่อ  “นางสารี”   ข้าพเจ้าขอถามท่านนักบวช สักนิดว่า    “ท่านบวชอยู่สำนักไหน  ใครเป็นอาจารย์ของท่านและท่านชอบใจคำสอนของผู้ใด
          อาตมามีนามว่า  “พระอัสสชิ”  พระองค์ผู้ออกบวชจากศากยวงศ์  เป็นศาสดาของอาตมา  อาตมาเป็นสาวกและชอบใจธรรมของพุทธองค์
           แล้วพระศาสดาของท่าน  สอนธรรมอย่างไรบ้าง
            อาตมา  เพิ่มบวชได้ไม่นานนัก  ไม่สามารถแสดงธรรมที่ลึกซึ้งแก่ท่านได้  แต่จะขอกล่าวให้ท่านฟังโดยย่อ  “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ  พระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น”
โอ้
!  อุปติสสะ  แค่ท่านนำคำพูดไม่กี่ประโยคมาบอกต่อแก่เรา  เราก็เห็นธรรมแล้ว
            รีบไปชวนพระอาจารย์สัญชัย  ไปสำนักพระอาจารย์  อัสสชิกันเถอะ
พวกเจ้าว่า  ในโลกนี้  มีคนฉลาดหรือคนโง่มากกว่ากัน
คนโง่มากกว่าซิท่านอาจารย์ 
ถ้าอย่างงั้น  คนฉลาดก็จงไปยังสำนักพระสมณโคดมนั่นเถอะ  เราจะขออยู่ต้อนรับคนโง่ที่สำนักของเรานี่เอง
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com