ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี

 
   
    พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๒๗  ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่ากับสตรี
   โธ่
!  เมื่อตอนที่สิทธัตถะ  ออกบวช  ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  เราก็อยากให้  นันทะ  สืบราชสมบัติต่อ 
แต่พระพุทธองค์  กลับพานันทะออกบวช  เหลือแต่หลานราหุลของเรา  ที่พอจะเป็นรัชทายาทสืบต่อไป 
พระพุทธองค์ก็พาราหุลไปบวชอีก  ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้  อีกไม่นาน  บรรดาศากยวงศ์  ก็จะไปบวช จนหมดแน่
            อ้า!  เราต้องรีบไปขอพรพระพุทธองค์  ที่นิโครธารามเสียแล้ว
             ขอพระพุทธองค์  ทรงโปรดด้วยเถิด  นับแต่นี้ต่อไป  ถ้ากุลบุตรผู้ใดที่ต้องการบวชในพระพุทธศาสนา 
หากบิดา  มารดา  ยังไม่ยินยอมพร้อมใจ  อนุญาตให้บวชแล้ว  ขออย่าให้บรรพชาแก่กุลบุตรผู้นั้นเลย
            พระบิดา  เราอนุญาตให้ตามที่ขอ
            พรุ่งนี้  เราจะพาพระนันทะและสามเณราหุลกับเหล่าพระสงฆ์กลับวัดเวฬุวัน  ที่กรุงราชคฤห์
.................
พระเชตะวันมหาวิหาร
นันทะ
เอ๊ะ!
           นับตั้งแต่ออกบวช  เธอก็ไม่มีใจจะปฏิบัติธรรม  ประพฤติพรหมจรรย์  คิดแต่จะกลับไปครองเรือนอยู่ตลอดเวลา
            จิตใจของข้าพระองค์  เฝ้าคิดถึงแต่นางชนบทกัลยาณี  ชายาของข้าพระองค์อยู่ตลอดเวลา  ไม่มีแม้แต่เสี้ยวเวลาที่ไม่คิดถึงนาง
นันทะ  มากับเราเถิด  เราจะให้เธอได้พบเห็น  ในสิ่งที่เธอไม่เคยพบเห็นมาก่อน
..........
พานันทะเหาะขึ้นไปยังสวรรค์
นันทะ  นี่คือนางเทพอัปสร  บนสรวงสวรรค์  เธอเห็นพวกนางแล้วเป็นอย่างไร 
           เออ!  นางเทพอัปสรเหล่านี้  ล้วนแต่มีรูปร่างหน้าตางดงาม  ยากจะหาสิ่งใดมาเปรียบ  แม้แต่นางชนบทกัลยาณี  ผู้เป็นชายาของข้าพเจ้าก็ไม่งามถึงครึ่งของนางเทพอัปสรเหล่านี้เลย
นันทะ  เธอเห็นแล้วใช่ไหมว่า  สิ่งที่เธอเคยคิดว่างามเลิศเลอ  แท้ที่จริงแล้ว  ก็ยังมีความงามเลิศเลอกว่าอยู่อีกมาก
          ข้าพเจ้าเห็นแล้วพระพุทธเจ้าข้า 
          ต่อไป  เราจะตั้งใจปฏิบัติธรรมและประพฤติพรหมจรรย์  โดยจะไม่ปล่อยใจ  ให้หมกมุ่นอยู่กับนางชนบทกัลยาณีอีกเลย  เพราะอย่างไรก็ดี  นางเทพอัปสรเหล่านี้  ก็งดงามกว่านางชนบทกัลยาณีมากมายนัก
           “ไม่มีสิ่งใด  จะรัดตรึงใจบุรุษให้หลงใหลได้มากเท่ากับสตรี  ไม่มีสิ่งใดจะรัดตรึงใจสตรีให้ลงไหลได้มากเท่ากับบุรุษ  แท้จริงแล้ว  ความรักก็เปรียบดังเครื่องพันธนาการ  การที่รัดตรึงเหนียวแน่นให้ลุ่มหลงอยู่  ย่อมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์ร่ำไป”
           ถูกต้องแล้ว  นันทะ  ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบที่หาได้ในตัวเรานี้เอง  ตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นแสวงหาความสุข  จากที่อื่น  เขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลย  เมื่อเธอปล่อยวาง  มองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้ว  จิตก็ว่าง  ปลอดโปร่งแจ่มใส  เบิกบานอยู่ดังนี้
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com