ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร

 
         
 พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๒๙  ความไม่เที่ยงของสังขาร
มนุษย์ผู้หลงใหลอยู่ในโลกีรมย์  ผู้เพลิดเพลินอยู่ในความบันเทิงสุข 
ผู้มีความมึนเมาอยู่ในทรัพย์สมบัติ  ชาติตระกูล  ความฟุ่มเฟือย  คำสรรเสริญ  ยศศักดิ์  เกียรติและอำนาจ 
ย่อมมองไม่เห็นความงามแห่งสัจจะธรรม
            เฮ้ย
!  ยังสาวยังสวยไม่น่าตายเร็วเลย
            วันที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า  นางก็เลิกเป็นหญิงนครโสเภณี  หันมาทำบุญเป็นประจำ 
แต่ชีวิตมันเอาแน่ไม่ได้  อยู่ได้ไม่นานก็มาตายเสียแล้ว
           เออ!  อย่างนั้น  เราก็มาทำหน้าที่สัปเหร่อเถอะ  จัดการเผาเสียเลย
            เฮ้ย!  เดี๋ยวๆ  ยังเผาไม่ได้นะ
             หา!เอ้า!ทำไมเล่า
            พระเจ้าพิมพิศาลทรงมีคำสั่งให้เก็บศพนางสิริมาไว้  ๓  วัน  ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสขอไว้นะซี
            เอ้!  จะเก็บเอาไว้ทำไมนะ
            เมื่อครั้งที่สิริมามีชีวิต  เป็นหญิงงดงาม  ชายทุกคนในกรุงราชคฤห์  ต่างหลงใหล  อยากร่วมอภิรมย์ 
บัดนี้  นางไม่มีชีวิตแล้ว  เรามีความประสงค์จะขายศพนางทอดตลาด 
ตั้งต้นราคาเท่าตอนนางมีชีวิตอยู่ คือ  ๑,๐๐๐  กหาปณะ  ใครจะซื้อบ้าง

(เงินกหาปณะ หรือเงินตอกตราโบราณสมัยราชวงศ์โมริยะของพระเจ้าอโศกมหาราช
ซึ่งพัฒนามาจากรูปแบบของเงินกหาปณะในสมัยพุทธกาล  ๑  กหาปณะ เท่ากับ ๒๐ มาสก หรือ ๑ ตำลึง หรือ ๔ บาทไทย
)
            เฮ้ย!  สิริมา  ตายไปตั้ง  ๓  วัน  ศพเริ่มเน่าเปื่อย  น้ำเหลืองไหล  กลิ่นตลบไปทั้งสุสาน  ใครจะซื้อไปก็บ้าเต็มทีละซี
            นั่นนะซี
            แนะ!  พระเจ้าพิมพิศาลทรงลดราคาลงแค่  ๙๐๐  กหาปณะแล้ว
            ๘๐๐  แล้ว  อุ้ย!  เห!  ศพเน่าๆ  ยังนั้นตั้ง  ๘๐๐  นะนั่น
           เฮ้ย!  เดี๋ยวๆๆๆ  ๗๐๐  แล้ว  ไม่ เห็นมีใครขยับเลย  เหลือ  ๑๐๐  กหาปณะ  ถ้าไม่มีใครซื้อ เราจะยกให้เปล่าๆ เลย
..................
ในที่สุด  นางสิริมาก็ถูกฌาปนกิจตามประเพณี
           ท่านทั้งหลาย  สังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้น  ตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา 
จงพิจารณาถึงความไม่ที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลาย  ตามความเป็นจริงเถิด
            น้ำตาของสัตว์ที่เที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้มีมากเหลือคะนา  กระดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปฐพีจน
ไม่มีช่องว่างบนผืนแผ่นดินนี้  เป็นที่น่าสังเวช  สะลดจิตยิ่งนัก
            บุคคล  เมื่อยังติดอยู่ใน  รูป  รส  กลิ่น  เสียงและโภทัพพะ  เขาเหล่านั้น  ย่อมจะพ้นจากโลกนี้ได้เลย
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com