ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๓๗  เสด็จโปรดพุทธมารดา  และเปิดโลกทั้ง  ๓

ณ  กรุงสาวัตถี  พระพุทธองค์แสดงอภินิหาร  เหาะขึ้นบนอากาศ

            เมื่อแสดง  “ยมกปาฏิหาริย์” (การทำปาฏิหาริย์ให้บังเกิดเป็นคู่ ๆ โดยวิธีต่างๆ) เป็นที่ปรากฏแล้ว 
พระพุทธองค์  เสด็จลุกจากรัตนบันลัง  ย่างพระบาทขวา
เหยียบเขายุคันธร และก้าวพระบาทซ้ายเหยียบยอดเขาพระสุเมรุ 
อันเป็นที่ตำแหน่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  พระพุทธองค์เสด็จพุทธดำเนินเพียง  ๓  ย่างพระบาทก็เข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ประทับนั่งเหนือบันทุกำพลศิลาอาสน์  อันเป็นแท่นประทับของพระอินทร์  ผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา 
อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในอดีต
            ในกาลนั้น  พระอินทร์และเทพยดาทั้งหลายต่างปิติโสมนัสพากันมาเข้าเฝ้า  เพื่อสดับฟังพระธรรมเทศนา
           พระมารดาของเรา  อยู่  ณ ที่ใดหรือ
            พระมารดาของพระพุทธองค์  ได้บังเกิดเป็นสันดุสิตเทพบุตร  อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตสูงขึ้นไป 
ข้าพระพุทธเจ้าจะไปทูลเชิญมาโดยเร็ว

พระอินทร์  ทูลเชิญสันดุสิตเทพบุตร  มานั่งต่อหน้าพระพุทธองค์
            ขอพระมารดา  เสด็จมาประทับใกล้ๆเถิด  พระคุณของมารดาที่มีมาแต่อดีตภพ  ยิ่งใหญ่สุดคณานับ  เราขอโอกาสสนองพระคุณด้วยพระธรรมเทศนา  ตลอดเวลา  3  เดือน  ที่ขึ้นมาจำพรรษาบนดาวดึงส์พิภพ  เพื่อให้พระมารดาได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
            ดูก่อนพระมารดา  อวิชชาและ ตัณหา  ยังคนให้เกิด  จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน  เวียนว่ายไปยังวัฏสงสาร  เมื่อขันธ์ทั้งหลายยังบังเกิดมีอยู่  การสมมุติว่าสัตว์ก็ยังมีอยู่  ความจริงแล้ว  กองสังขาร  เหล่านี้  ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์  มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น  มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เสื่อมสิ้นไป  นอกจากทุกข์  ไม่มีอะไรเกิด  นอกจากทุกข์  ไม่มีอะไรดับ
............................
พระนางสิริมหามายาในร่างสันดุสิตเทพบุตร  เกิดดวงตาเห็นธรรม  พระโมคคัลลานะขึ้นมาทูลเสด็จ
            เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เพื่อตรัสพระธรรมเทศนาพระอภิธรรม  ๗  คัมภีร์โปรดพระพุทธมารดา  มหาชนต่างสงสัยใคร่รู้ว่า  เมื่อใดจะเสด็จลงจากเทวโลกกลับสู่โลกมนุษย์
            โมคคัลลานะ  จากนี้ไปอีก  ๗  วัน  เราจะลงจากเทวโลก  ที่ประตูเมืองสังกัสสะ  เธอจงไปแจ้งแก่มหาชนเถิด
            (พระอินทร์รำพึง)  ถึงวันออกพรรษาแล้ว  เราจะเนรมิตบันไดทิพย์ทั้ง  ๓  เพื่อให้พระพุทธองค์เสด็จลงจากเทวโลก  บันไดแก้วอยู่ตรงกลาง  สำหรับส่งเสด็จพระพุทธองค์  ด้านขวา  บันไดทอง  สำหรับเราและเทพยดา  ด้านซ้าย  บันไดเงินสำหรับท้าวสหบดีพรหมกับหมู่พรหมทั้งหลายที่ตามส่งเสด็จ

วันเทโวโรหนะ  (วันตักบาตรเทโวหรือวันเปิดโลกทั้ง  ๓)
            เมื่อจะเสด็จกลับจากเทวโลก  พระพุทธองค์ทรงทำ  “โลกวิวรรณปาฏิหาริย์”  เปิดโลกทั้ง  ๓  คือ  นรก  สวรรค์และโลกมนุษย์  ให้มองเห็นตลอดถึงกันหมด  ด้วยพุทธานุภาพ  จากนั้นจึงเสด็จลงมาจากดาวดึงส์สู่สังกัสสะนคร

ชาวเมืองต่างประนมมือ  ตะลึงในภาพที่เห็น  
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com