ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๔๐   พญาช้าง  "ปาลิไลยกะ"

พระภิกษุเถียงกัน  ณ  ป่ารักขิตวัน
            นั่นใครฮะ  ออกมาให้เราเห็นตัวเดี๋ยวนี้นะ  ไม่เช่นนั้น
            ไม่เช่นนั้น  จะทำไมรึ
            เจ้าเป็นใคร
            เฮ้
!
            มาทำอะไรแถวนี้
            เราน่าจะเป็นฝ่ายถามเจ้ามากกว่านะ  เราคือพญาลิง  อาศัยอยู่ในป่ารักขิตวัน นี้มานานแล้ว  เจ้านั่นแหละ  มาทำอะไรแถวนี้
           เราคือพญาช้าง  มีชื่อว่า  ปาลิไลยกะ  เกิดเบื่อหน่ายความวุ่นวายบรรดาบริวารของเราเลยปลีกตัวออกมาอยู่ตามลำพัง
            เฮอะ!ๆๆๆๆ  ช่างวุ่นวายเหมือนกับบริวารของเรา  ไม่มีผิดเลย  ว่าแต่ว่า  เจ้าเป็นถึงพญาช้าง  มาเที่ยวด้อมๆมองๆ  แอบดูมนุษย์อยู่ทำไม
            มนุษย์ผู้นี้  ไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไป  มีลักษณะเป็นมหาบุรุษ  เพียงเราเห็นท่วงท่า  สงบเยือกเย็นในครั้งแรก  เราก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเสียแล้ว
            ฮื่อ!  งั้นเจ้ากับเรา  เข้าไปใต่ถามให้รู้ความกันเถอะ
............
เมืองโกสัมพี
            นี่พวกแก่รู้หรือเปล่า  ว่าตอนนี้  พระพุทธเจ้าไม่ได้พักอยู่ที่โฆสิตารามในเมืองโกสัมพีแล้วนะ
            พระพุทธองค์  คงเสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาที่เมืองอื่นนะซี
            ไม่ใช่หรอก  ข้ารู้ว่า  พระเถระผู้เชี่ยวชาญพระวินัย  เกิดบาดหมางกับพระเถระอีกรูปหนึ่ง  ที่เชี่ยวชาญการแสดงธรรม 
เรื่องการผิดพระวินัยเล็กๆน้อยๆ  หนำซ้ำพระลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายก็เข้าข้างพระอาจารย์ของตัวเอง 
จนเรื่องราวบานปลาย  แตกแยกกันไปใหญ่แล้ว (
สังฆเภท)  ขนาดพระพุทธองค์ทรงห้ามปราม  ตักเตือนก็ไม่ยอมเชื่อฟังกัน  พระพุทธองค์จึงเสด็จไปจากโฆษิตาราม  เพียงแต่ลำพัง
            แย่จริงๆ  พระสาวกพวกนั้น  ช่างว่ายากสอนยากเสียจริงๆ
            เอ้ย
!  อีกเมื่อไหร่พวกเราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระองค์ละ
           นั่นนะซี  พลอยทำให้ชาวเมืองโกสัมพีทั้งหลาย  ไมได้ฟังพระธรรมเทศนาไปด้วย
            พระพุทธองค์คงจะเบื่อหน่ายพระสาวกที่ไม่อยู่ในโอวาท
            ต่อไปนี้  พวกเราก็ไม่ต้องไปทำบุญถวายอาหารบิณฑบาต กันแล้วละนะ
            เออ!  ดีๆๆๆ  ไปชวนชาวเมืองคนอื่นๆ  ให้พร้อมใจกันทำเหมือนเรากันให้หมด

รุ่งเช้า  เมื่อพระภิกษุเดินมาบิณฑบาต  ปรากฏว่าไม่มีใครสนใจจะใส่บาตรกัน
            หลายวันมานี้ฮะ  เราต้องถือบาตรว่างเปล่ากลับวัดทุกวันเลย
            ในเมืองโกสัมพีนี่  ไม่มีใครใส่บาตร  ทำบุญถวายอาหารพวกเราเลย  ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป  พวกเราจะอยู่กันอย่างไร  จะฉันอะไรกันเข้าไปละนี่
            บรรดาชาวเมือง  ไม่พอใจ  ที่พวกเรามัวแต่ถกเถียง  ทะเลาะบาดหมางกัน  ไม่ยอมเชื่อฟังพุทธโอวาท  จนเสด็จไปจากพวกเราสะ
            ห้า!  ตอนนี้พระองค์เสด็จประทับอยู่ที่ไหนน่า 
            ถึงตอนนี้  แม้พวกเราจะสำนึกผิด  แต่เป็นช่วงเข้าพรรษา  ก็ไม่อาจจะออกติดตามพระพุทธองค์ได้
..........................
ที่ป่ารักขิตวัน  พญาช้างกับพญาลิง  ต่างแบ่งหน้าที่กันไปหาน้ำ  หากล้วย  มาถวายพระพุทธองค์

ณ  พระเชตวันมหาวิหาร
           พระอานนท์  ข้าพเจ้าและนางวิสาขา  พร้อมกับเหล่าเศรษฐีตระกูลใหญ่ในกรุงสวัตถึ  ทราบมาว่า  ขณะนี้  พระพุทธเจ้า  ประทับอยู่เพียงลำพังในป่ารักขิตวัน  ได้พร้อมใจกันได้ส่งหนังสือถวายท่าน  เพื่อให้เชิญเสด็จพระพุทธองค์มาประทับที่เชตวันมหาวิหารแห่งนี้  และชาวกรุงสาวัตถีจะได้ถวายอาหารบิณฑบาตและฟังธรรมจากพระพุทธองค์บ้าง  ขอให้ท่านรับเป็นธุระด้วยเถิด
            ท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  เรื่องนี้  อาตมาจะขอรับเป็นธุระเอง  นี่ก็ออกพรรษาแล้ว  อาตมากับภิกษุอีก  ๕๐๐  รูป  จะเดินทางไปป่ารักขิตวัน  เพื่อเชิญพระพุทธองค์  เสด็จมาประทับที่นี่  ท่านจงวางใจเถิด
            โอ
!  นับเป็นกุศลของพวกเรา  ที่จะได้เข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธองค์อีกครั้ง
............
พญาช้างตักน้ำด้วยกระบอกไผ่  พญาลิงกำลังหาวิธีขึ้นไปเอารังผึ้ง  เพื่อนำมาถวายพระพุทธองค์  พอเห็นภิกษุจำนวนมาเข้ามา  ก็รีบเข้าไปขวาง
            ปาลิไลยกะ  นั่นคือพระอานนท์  เป็นพุทธอุปัฏฐากและพระภิกษุสาวกของเราเอง  ให้ท่านเข้ามาเถิด
............................
           พญาช้าง  พญาลิง  เราขอขอบใจในน้ำใจของพวกเจ้า  ที่คอยปรนนิบัติดูแลเราในป่าแห่งนี้  บัดนี้  ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับสู่เชตวันมหาวิหารแล้ว
........................
พญาช้าง  พญาลิง  น้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสอง  หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จผ่านไปไม่นาน  พญาช้าง  ปาลิไลยกะ  ก็ตรอมใจสิ้นลมลงตรงหน้าพญาลิง
            (วิญญาณพญาช้างปาลิไลยกะ รำพึง)  ฮึ!  ฮือๆๆๆ  สักกี่หมื่นปี  จะมีมหาบุรุษเช่นนี้  บังเกิดในโลกอีก  นับเป็นบุญวาสนาของเราที่ได้พานพบ  แต่  เสียดายยิ่งนัก  ที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดเพียงไม่นาน  พระพุทธองค์ต้องจากไปแล้ว  ยากนักที่เราจะได้ปรนนิบัติใกล้ชิดอีก  ต่อไปนี้  คงไม่ได้พบพระพุทธองค์อีกแล้ว
................
วิญญาณของพญาช้างแตกสลายไปบังเกิดเป็น 
"ปาลิไลยกเทพบุตร"  ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com