ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ

 
          
พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๔๓  ท้าวผกาพรหม  เห็นผิดเป็นชอบ

เฮ้ย
!  มนุษย์หนอมนุษย์  ทำดีทำชั่วไปก็แค่นั้น  เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้  เป็นไปตามความพึงพอใจของเราที่จะดลบันดาร  มนุษย์นี่ช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลย
            ผกาพรหม  มีความเห็นผิดไป  เราจะช่วยให้เห็น  ความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งปวง
........................
           โอ!  พระพุทธองค์  เชิญประทับก่อนเถิด  พระพุทธองค์อุตส่าห์เสด็จมาถึงวิมารของเรา  มีกิจสำคัญอันใด  หรือว่าเพียงมาเยี่ยมเยือนเราเท่านั้น
            ผกาพรหม  เราทราบถึงความคิด  ความเชื่อของท่าน
            ทราบความคิด  ความเชื่อของเรา  เอ้!  ไม่เห็นเป็นไรนี่  เราไม่เคยปิดบังความคิด  ความเชื่อของเราอยู่แล้ว  ในเมื่อมันเป็นความจริงแท้แน่นอน  ไม่ว่าสวรรค์  โลกหรือทุกสรรพสิ่งในจักรวาล  ล้วนแต่เกิดจากอำนาจของเรา  เป็นผู้เสกสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น  แม้แต่ผืนดิน  แผ่นฟ้า  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์หรือดวงดาวใดๆ  ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่เราจะไม่ล่วงรู้หรือซ่อมเร้นหลีกพ้นเราไปได้
            ผกาพรหม  ท่านมั่นใจหรือว่า  ท่านเป็นผู้สร้าง  ดลบันดาลทุกสรรพสิ่ง  ท่านมั่นใจหรือว่า  ท่านเท่านั้นที่ล่วงรู้ทุกสิ่งและไม่มีสิ่งใด  สามารถซ่อนเร้นท่านได้
            แน่นอน
            ถ้าเช่นนั้น  ท่านลองแสดงฤทธิ์  เนรมิตกายไปซุกซ่อน  ในที่ที่ท่านคิดว่า  ไม่มีใครพบเห็นได้ซิ  เราจะค้นหาท่านเอง
           ฮะ! ๆๆๆ  ได้ ได้ ขอท่านจงค้นหาเราให้พบสมดังที่ท่านพูดเถอะ
            ผกาพรหม  ท่านต้องการเป็นนกหรือ
           ผกาพรหม  ท่านต้องการเป็นผึ้งหรือ  จึงได้เที่ยวไต่ตอมแฝงตัวอยู่ในเกสรดอกไม้เช่นนั้น
           ผกาพรหม  ท่านไม่ต้องการมีชีวิตเสวยสุขอยู่บนสวรรค์แล้วหรือ  ถึงได้นิมิตกายให้ละเอียดปะปนไปกับเม็ดทรายใต้ท้องทะเลลึกเช่นนั้น
            พระพุทธองค์  นับว่าท่านมีความสามารถอยู่  ถึงคราวท่านบ้างแล้ว  ถ้าเราไม่อาจค้นหาท่านได้  เราจึงจะยอมสรรเสริญและนับถือว่า  ท่านคือพระสัพพัญญู  เป็นผู้หยั่งรู้ยิ่งกว่าเรา
.........................
            เอาละ  เรายอมแพ้พ่ายแก่ท่านแล้ว  ท่านแฝงตัวซ่อนเร้นในโลกธาตุหรือจักวาลใด  จงปรากฏตัวออกมาเถิด
            ผกาพรหม  เราไม่ได้แฝงตัวซ่อนเร้นอยู่ในโลกธาตุหรือจักวาลอื่นใดหรอก  ตลอดเวลาที่ท่านค้นหา เราก็เดินจงกรมอยู่เหนือเศียรท่านนี้แหละ
................
พระพุทธองค์เสด็จลงมา  ท้าวผกาพรหมก้มลงกราบ
            ข้าพระองค์  ขอถวายนมัสการพระพุทธองค์  พุทธปาฏิหาริย์  ที่แสดงต่อข้าพระองค์นั้น  ยิ่งใหญ่กว่าเทพยดาและพรหมทั้งหลายนัก
            ผกาพรหม  ท่านจงสดับธรรมเทศนาจากเราเถิด
            อำนาจและความสุขสำราญในพรหมโลกนี้  ยาวนานนัก  ทำให้เกิดความหลงผิด  ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้แน่นอน  ความจริงแล้ว  สรรพสิ่งทั้งหลายนั้น  มีการเกิดขึ้น  ตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา  สรรพสิ่งทั้งหลาย  ล้วนเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุปัจจัย  มีกรรมเป็นแดนเกิด  มีกรรมเป็นทายาท  มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย  มีกรรมเป็นของๆตน  ทำกรรมอันใดไว้  ดีหรือชั่วก็ตาม  ต้องได้รับผลของกรรมนั้น
..............
ท้าวผกาพรหม  เกิดดวงตาเห็นธรรม 
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com