ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
คุณครูสมนึก  ธนการ


ใคร่ขออนุญาตเผยแพร่ ; เพื่อการศึกษาเรียนรู้ของพุทธศาสนิกชนทุกผู้ทุกนาม
ขออนุญาตและขอบพระคุณ
ด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธ  พระธรรมและพระสงฆ์

ตอนที่  ๑  จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา
เรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของมหาบุรุษ  ผู้ค้นพบความลับของจักรวาล


ตอนที่  ๒  พระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์
ความหวังของพระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องสั่นคลอนด้วยคำทำนายของอสิตมุนี
เมื่อเจ้าชายพระองค์น้อยถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นความหวังของชาวศากยะ สร้างความปิติยินดีแก่พระเจ้าสุทโธทนะยิ่งกว่าสิ่งใด ขณะเดียวกันก็ยิ่งสร้างความเจ็บแค้นแก่พระนางมังคลาผู้หวังยึดบัลลังก์ให้แก่เจ้าชายเทวทัตผู้เป็นโอรสมากยิ่งขึ้น แต่แล้วข่าวน่ายินดีแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ก็ต้อดับวูบลงอย่างรวดเร็วด้วยข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระนางสิริมหามายาสร้างความเศร้าโศกแก่พระเจ้าสุทโธทนะยิ่งนัก คงเหลือเพียงความหวังในตัวเจ้าชายสิทธัตถะ พระองค์น้อย ที่จะสืบทอดความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ศากยะต่อไป แต่แล้วความหวังของพระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องถูกสั่นคลอนด้วยคำทำนายของอสิตะมุนี ผู้เชื่อมั่นว่าอนาคตของราชกุมารพระองค์น้อยนี้ หาใช่การเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ หากแต่เป็นมหาบุรุษ ผู้เอาชนะทุกสรรพสิ่งด้วยการค้นพบความลับแห่งจิตใจ การต่อสู้กับคำทำนายเพื่อขีดเขียนโชคชะตาใหม่

ตอนที่  ๓  พระเจ้าสุทโธทนะ
คำทำนายของอสิตมุนี เชื่อมั่นว่าเจ้าชายสิทธัตถะ จะต้องละทิ้งราชบัลลังก์เพื่อออกบวช คำทำนายได้สร้างความเจ็บปวดและกังวลใจให้แก่พระเจ้าสุทโทธนะยิ่งนัก พระองค์จึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้พระโอรสองค์น้อยอยู่ห่างไกลจากความทุกข์และความเศร้าทั้งปวง ถึงกับออกคำสั่งให้ย้ายประชาชนทั้งคนเจ็บ คนป่วย คนยากจน และคนแก่ ให้ออกไปอยู่ ณ เมืองแห่งใหม่ โดยไม่ฟังคำทัดทานจากพระนางปชาบดี พระมเหสีรองแม้แต่น้อย พระราชโองการนี้สร้างความทุกข์ทรมานแก่พสกนิกรอย่างแสนสาหัส
ตอนที่  ๔  การแก้ปัญหาของเจ้าชายสิทธัตถะ
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญพระชันษาขึ้น ไหวพริบปฏิภาณและความฉลาดหลักแหลมอันเกินวัยของพระองค์ ได้สร้างความปลาบปลื้ม แก่ชาวกรุงกบิลพัสดุ์ยิ่งนัก แต่ถึงกระนั้น ความกล้าหาญที่มาพร้อมกับความเมตตาเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ทุกชั้นวรรณะ กลับยิ่งเพิ่มพูนความกังวลพระทัยให้แก่พระราชบิดามากขึ้นเป็นทวีคูณ พระองค์จึงมีรับสั่งให้เชิญพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆเข้ามาสอนสรรพวิชาให้แก่เจ้าชายถึงในกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อหวังจะปลูกฝังให้เจ้าชายเติบโตขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้เกรียงไกรในอนาคต ขณะเดียวกันจิตใจที่กล้าหาญและดีงามของราชกุมารพระองค์น้อย ก็ถูกทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยแผนการและการกระทำที่ร้ายกาจอันเกิดจากความริษยาและเกลียดชังของเจ้าชายเทวทัตและพระนางมังคลา กว่าที่พระองค์จะเติบโตสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้น จะต้องเผชิญกับบททดสอบใดอีกบ้าง

ตอนที่  ๕  ความหวาดกลัวของพระเจ้าสุทโธทนะ
จากหัวใจที่เปี่ยมด้วยพระกรุณาของเจ้าชายสิทธัตถะ ได้ช่วยเหลือชาวนากุสันและพ่อค้าคูรีรอดพ้นจากการถูกลงโทษ ทำให้พระเจ้าโธโตทนะผู้เป็นอา สบโอกาสหาเรื่องทำลายราชกุมารพระองค์น้อยได้อีกครั้ง แต่ด้วยผลแห่งพระเมตตาของเจ้าชายสิทธัตถะ ทำให้ความจริงถูกเปิดเผยในที่สุด เสียงสรรเสริญเจ้าชายพระองค์น้อยจึงกึกก้องขึ้นอีกครั้ง ไม่เพียงแต่ความเมตตาที่เพิ่มพูนขึ้นในจิตใจเจ้าชายมากขึ้น หากแต่ยังมีความรักอันบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงมีต่อเจ้าหญิงยโสธรา ราชธิดาแห่งกรุงเทวทหะ ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในหัวใจดวงน้อยๆของเจ้าชายอีกด้วย เส้นทางแห่งความรักและการครองบัลลังก์ของราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์จะเป็นเช่นไร 

ตอนที่  ๖  ประลองวิชา
ความเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพระนางปชาบดีที่ยอมสูญเสียพระกุมารในพระครรภ์ เพื่อทำหน้าที่พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะอย่างเต็มที่ ยิ่งสร้างความมุ่งมั่นให้แก่พระเจ้าสุทโธทนะในการที่จะผลักดันให้เจ้าชายได้เติบโตเป็นมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ มากยิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้นพระปรีชาสามารถในการศึกษาสรรพวิชาต่างๆของเจ้าชายก็ฉายแววผู้นำให้พระราชบิดามองเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ กาลเวลาล่วงเลยไป จากเจ้าชายพระองค์น้อยก็ได้เจริญพระชันษาขึ้นเป็นชายหนุ่มรูปงาม ซึ่งอยู่ในวัยที่ต้องเข้าสนามประลองศาสตราวุธ เพื่อทดสอบคุณสมบัติการเป็นกษัตริย์ แม้จะเป็นที่รู้กันดีว่ามกุฎราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์พระองค์นี้ ไม่โปรดความรุนแรงและการใช้อาวุธเลยแม้แต่น้อย แต่ในที่สุดพระองค์ก็ไม่ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะและชาวเมืองกบิลพัสดุ์ ต้องผิดหวัง ด้วยการเป็นผู้กำชัยในการประลอง ขณะเดียวกันเชื้อไฟริษยาในหัวใจเจ้าชายเทวทัต ก็สุมเป็นไฟแค้นกองใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน แล้วเจ้าชายสิทธัตถะจะสามารถฝ่าฟันบททดสอบเพื่อพิสูจน์ความเป็นรัชทายาท ผู้คู่ควรแก่บัลลังก์ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศากยะได้หรือไม่

ตอนที่  ๗  มนุษย์ที่เช่นฆ่ากันเอง  จะเรียกว่ากล้าหาญตรงไหน  ?

การทดสอบความสามารถทางการต่อสู้ของมกุฎราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ผ่านไปอย่างไร้ข้อกังขา เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะสามารถพิสูจน์ได้ว่าพระองค์คู่ควรแก่บัลลังก์แห่งราชวงศ์ศากยะยิ่งกว่าผู้ใด ด้วยการเอาชนะเจ้าชายเทวทัตในการต่อสู้สองด่านสุดท้ายอย่างสง่างาม สร้างความปิติยืนดีให้แก่พระเจ้าสุทโธทนะและชาวเมืองกบิลพัสดุ์ แต่ทว่ากลับกลายเป็นการเติมเชื้อไฟแห่งความแค้นในจิตใจของเจ้าชายเทวทัตเป็นเท่าทวีคูณ ในงานเลี้ยงฉลองครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นในกรุงกบิลพัสดุ์ เจ้าชายสิทธัตถะก็ได้พบกับหญิงสาวผู้มีความงามเพียบพร้อม สร้างความประทับใจให้แก่พระองค์ยิ่งนัก ซึ่งแท้จริงแล้วก็หาใช่ใครอื่น หากแต่เป็นเจ้าหญิงยโสธรา ราชธิดาแห่งกรุงเทวทหะ ผู้ที่เคยปลูกความรักไว้ในหัวใจของเจ้าชายตั้งแต่วัยเยาว์นั่นเอง เรื่องราวของความรักอันบริสุทธิ์และความริษยาของลูกพี่ลูกน้องในพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์ จะนำมาซึ่งบททดสอบจิตใจอันกล้าหาญและดีงามของเจ้าชายสิทธัตถะเช่นไรอีก

ตอนที่  ๘  มีแต่คนมองหาพระเจ้า  แต่พระเจ้ากลับมองหาตัวเอง

พิธีเฉลิมฉลองชัยชนะของมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ใจกลางกรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ก้าวเท้าออกจากขอบเขตพระราชฐาน และคราวนี้พระองค์ก็ต้องเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่อีกครั้ง เมื่อพระองค์มิอาจหักห้ามโทสะที่มีต่ออุปนิสัยอันโหดร้ายของเจ้าชายเทวทัตไว้ได้ เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความโทมนัสแก่เจ้าชายสิทธัตถะเท่านั้น หากแต่ยังสร้างคำถามมากมายเกี่ยวกับจิตใจพระองค์เองอีกด้วย แต่ก็ยังมีเจ้าหญิงยโสธราที่คอยมอบความปรารถนาดีอยู่เคียงข้างเสมอ จวบจนวันที่พระนางต้องกลับคืนสู่กรุงเทวทหะ ทั้งสองพระองค์ก็ได้ฝากความรักความผูกพันธ์ไว้ในหัวใจของกันและกันอย่างไม่รู้ตัว ความเมตตาอันไร้ซึ่งขอบเขตและการฝักใฝ่ในการฝึกฝนสมาธิของเจ้าชายสิทธัตถะ ได้สร้างความกังวลพระทัยให้แก่พระเจ้าสุทโธทนะมากยิ่งขึ้นว่าพระราชกุมารของพระองค์จะเติบใหญ่เป็นมหาราชแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ต่อไปได้หรือไม่? และพระองค์จะตัดสินใจต่อไปเช่นไรกับอนาคตของรัชทายาทแห่งราชวงศ์ศากย
ตอนที่  ๙  พระเจ้าที่ไม่พูด  พระเจ้าที่ไม่มีใครเห็น  จะตอบคำถามข้าได้ยังไงกัน 

แม้จะผ่านเวลาไปนานเพียงใด ความกังวลเกี่ยวกับคำทำนายของอสิตมุนี ก็ไม่เคยหมดสิ้นไปจากจิตใจของพระเจ้าสุทโธทนะ ความหวาดกลัวของพระองค์กองสุมผ่านวัน ผ่านปี จนกลายเป็นความหวาดระแวง และด้วยความตรงไปตรงมาของอาจารย์โกณฑัญญะในการทำนายความฝันของพระเจ้าสุทโธทนะว่าวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องออกบวช ยิ่งสร้างความขัดเคืองพระทัยแก่พระองค์มากขึ้น จนทำให้อาจารย์โกณฑัญญะต้องออกจากเมืองไปทันที สิ่งนี้ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะที่กำลังอยู่ในห้วงของความสับสน ยิ่งต้องจมอยู่ในความโศกเศร้าเพราะขาดที่พึ่งพิงทางจิตใจ พระเจ้าสุทโธทนะเห็นดังนี้จึงคิดอุบายเพื่อขจัดความหมองเศร้าและความฝักใฝ่ในด้านการทำสมาธิให้ออกจากจิตใจของพระราชบุตรด้วยการปรนเปรอความสุขทางโลกและกามราคะ อุบายของพระเจ้าสุทโธทนะจะสามารถหันเหความสนใจจากเจ้าชายจนลืมความโศกเศร้าและความปรารถนาที่แท้จริงในจิตใจของพระองค์เองได้หรือไม่
ตอนที่  ๑๐  
ความรักคืออะไร 

การเข้าร่วมพิธีราชาภิเษกของมกุฎราชกุมารแห่งเมืองโกสัน ทำให้ความปรารถนาของพระเจ้าสุทโธทนะที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ขึ้นครองบัลลังก์นั้นแรงกล้ายิ่งขึ้น ขณะที่อุบายแห่งความเสน่หาที่พระเจ้าสุทโธทนะได้วางไว้เพื่อหลอกล่อให้พระราชโอรสลุ่มหลงอยู่ในกามราคะจนละทิ้งการฝักใฝ่ในสมาธินั้น ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถฉุดรั้งเจ้าชายให้ไขว้เขวออกจากเส้นทางแห่งความดีงามได้เท่านั้น หากแต่ได้กลายเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ให้พระองค์ได้เข้าใจความรักและการอิจฉาของมนุษย์มากขึ้น จนเป็นการปลุกเร้าความเมตตาในจิตใจของพระองค์ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีก แล้วแผนการขีดเขียนเส้นทางแห่งมหาจักรพรรดิให้แก่ราชบุตรของพระเจ้าสุทโธทนะ จะเป็นเช่นไรต่อไป
ตอนที่  ๑๑  หญิงคณิกาก็เป็น  “คน”  เหมือนกัน

จากเหตุการณ์ของปันเทพ คนรักของหญิงคณิกาอุมิราที่ลอบปลงพระชนม์เจ้าชายสิทธัตถะเพราะความหึงหวง และด้วยพระเมตตาอันเปี่ยมล้น พระองค์ไม่เพียงให้อภัยปันเทพ แต่ยังทรงพระกรุณาจัดพิธีแต่งงานให้แก่ทั้งคู่อีกด้วย ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะกำลังนำพาแสงสว่างแห่งพระเมตตามาสู่ชีวิตของเหล่าคณิกาในวังเริงรมย์ แต่ชีวิตของเจ้าชายเทวทัตกลับดำดิ่งลงสู่ความมืดมนแห่งเงาของกามราคะ จนทำให้หญิงคณิกาของพระองค์ต้องประสบกับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส จนเจ้าชายสิทธัตถะมิอาจนิ่งเฉยต่อความโหดร้ายของเจ้าชายเทวทัตและไม่สามารถระงับโทสะในจิตใจของพระองค์ได้อีกต่อไป ท่ามกลางความไม่พอใจของพระญาติทั้งหลาย กลับกลายเป็นความยินดีของพระเจ้าสุทโธทนะยิ่งนัก ที่ในที่สุดพระราชโอรสของพระองค์ก็แสดงความเกรี้ยวกราดรุนแรงออกมาให้เห็น ความยินดีของพระเจ้าสุทโธทนะในครั้งนี้ จะนำพาบททดสอบใดมาพิสูจน์จิตใจอันดีงามของมกุฎราชกุมารอีกบ้าง
ตอนที่  ๑๒  ความรักที่เกิดจาก  “เมตตา”  ผลิบานขึ้นพร้อมกับจิตสำนึกแห่งความเป็นผู้ให้

ความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญของเจ้าชายสิทธัตถะที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ได้สร้างความไว้วางพระทัยให้แก่พระเจ้าสุทโธทนะจนทรงคิดจัดพิธีราชาภิเษกขึ้น แต่แล้วก็ถูกขัดขวางด้วยแผนการอันชั่วร้ายและแนบเนียนของพระนางมังคลา เพื่อปูทางสู่ราชบัลลังก์ให้แก่เจ้าชายเทวทัต ซึ่งเป็นราชบุตรของตน จากพิธีราชาภิเษกจึงกลายเป็นพิธีรับเจ้าชายสิทธัตถะเข้าเป็นสมาชิกแห่งราชวงศ์ศากยะอย่างเป็นทางการเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้พระนางมังคลาได้มีโอกาสเจรจาอย่างรวบรัดกับพระเจ้าทันธปณี ให้เจ้าชายเทวทัตได้แต่งงานกับเจ้าหญิงยโสธรา ราชธิดาแห่งกรุงเทวทหะ ขณะเดียวกันความรักระหว่างเจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าหญิงยโสธราก็กลับเบ่งบานขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นหาได้รู้ซึ้งถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองไม่ แล้วความรักระหว่างทั้งสองพระองค์จะดำเนินต่อไปเช่นไร?
ตอนที่  ๑๓  ที่ใดมีรัก  ที่นั่นมีทุกข์

เมื่อเจ้าหญิงยโสธรา ราชธิดาแห่งกรุงเทวทหะ ขัดขืนต่อพระราชประสงค์ของพระราชบิดาที่บีบบังคับพระนางให้อภิเษกกับเจ้าชายเทวทัต ปัญหานี้ได้ข้อยุติด้วยการจัดพิธีประลองเพื่อเลือกคู่ครองให้แก่เจ้าหญิงยโสธรา แต่ก่อนที่พิธีประลองจะจัดขึ้น พระนางมังคลา ได้ดำเนินแผนการยุแยงฝ่ายต่างๆ และทำทุกวิถีทางให้เจ้าชายเทวทัตกำชัยในการประลอง เพื่อจะได้ครอบครองเจ้าหญิงยโสธรา เหตุการณ์นี้ได้สร้างความโทมนัสแก่เจ้าหญิงยโสธรายิ่งนัก แต่ในที่สุด ท่ามกลางอุปสรรคต่างๆที่ถาโถม ความรักที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจเจ้าชายสิทธัตถะ ก็ได้เปิดเผยออกมาในที่สุด เส้นทางความรักของทั้งสองพระองค์จะลงเอยเช่นไร
“ตอนที่  ๑๔  "ศาสนา”  มิอาจถูกท้าทายและไม่เคยแพร่ความเกลียดชังในเหล่ามนุษย์

พิธีสยุมพร หรือ พิธีเลือกคู่ของเจ้าหญิงยโสธรา ผ่านไปอย่างลุ้นระทึก เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะต้องเข้าสู่สนามประลองอีกครั้งกับเจ้าชายเทวทัต เพื่อช่วงชิงสิทธิในการเป็นคู่ครองของราชธิดาแห่งกรุงเทวทหะ หากแต่ในการนี้ เจ้าชายสิทธัตถะกลับตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบด้วยอาการบาดเจ็บอันเกิดจากพระเมตตาที่ทรงเข้าช่วยเหลือชาวนาผู้เดือดร้อน โดยมิใยดีถึงวรรณะของพระองค์เองแม้แต่น้อย ทำให้เกือบจะพ่ายแพ้ในการประลอง แต่ด้วยหัวใจที่กล้าหาญและความรักที่มั่นคงต่อเจ้าหญิงยโสธรา ทำให้พระองค์ลุกขึ้นต่อสู้จนเป็นฝ่ายครอบครองเจ้าหญิงยโสธราได้สำเร็จ แล้วเส้นทางความรักของทั้งสองพระองค์จะพบเจอกับอุปสรรคเช่นใดอีกหรือไม่

ตอนที่  ๑๕  “ความตาย”  หลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อพิธีสยุมพรสิ้นสุดลง การจัดเตรียมพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายสิทธัตถะกับเจ้าหญิงยโสธราจึงเริ่มขึ้น หากแต่แผนงานทุกอย่างกลับต้องมลายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อพระเจ้าประสันชิต
 กษัตริย์แห่งเมืองโกสัน ต้องการประกาศพระบรมเดชานุภาพ ด้วยการรุกรานเข้ายึดดินแดนต่างๆ โดยเฉพาะดินแดนของราชวงศ์ศากยะ พิธีแต่งงานจึงถูกแทนที่ด้วยพิธีแต่งทัพเพื่อทำสงครามทันใด ท่ามกลางความเห็นชอบต่อการทำสงครามของสมาชิกราชวงศ์ศากยะ กลับมีเพียงมกุฎราชกุมารสิทธัตถะที่เกิดความหวาดหวั่นในจิตใจ แต่ด้วยสติปัญญาที่เฉียบแหลม พระองค์ยังสามารถวางแผนการรบได้อย่างชาญฉลาด หากแต่เมื่อการตายของปันเทพ ผู้เป็นสายลับ ปรากฏขึ้นต่อสายตาของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นครั้งแรก กลับทำให้จิตใจของพระองค์ยิ่งเกิดความหวั่นไหวและสับสนอย่างรุนแรง ระหว่างความกล้าหาญและความเวทนาที่มีอยู่ในจิตใจ จนมิอาจควบคุมได้ พระองค์จะตัดสินพระทัยอย่างไรต่อไป
ตอนที่  ๑๖  “สงคราม”  ไม่ยุติสงคราม  แต่มันยุติความเป็นมนุษย์แต่สันติแผ่ความรัก

ผลของการทำพิธีอัศวเมธของพระเจ้าประสันชิต เจ้าเมืองโกสัน ได้นำพาสงครามมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์ในที่สุด แต่การได้เห็นการจายของ ปันเทพ สายลับจากเมืองโกสัน เป็นครั้งแรก ก็สร้างความสะเทือนใจอย่างรุนแรงให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะ จนมิอาจเข้าร่วมทำสงครามต่อต้านการรุกรานของพระเจ้าประสันชิต ในการรบครั้งนี้ ถึงแม้ฝ่ายกบิลพัสดุ์จะวางแผนอย่างรัดกุม แต่ด้วยกำลังทัพที่มากกว่าของเมืองโกสัน ก็ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะตกเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำในที่สุด และด้วยบุญญานุภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ ทำให้พระองค์มองเห็นภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อพระราชบิดา จึงสามารถเข้ามาช่วยไว้ได้ทันการณ์ อีกทั้งความชายฉลาดและกล้าหาญของเจ้าชายสิทธัตถะทำให้สงครามยุติลงได้อย่างสันติ และเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้สำเร็จ ความดีงามในจิตใจของพระองค์จะเอาชนะศัตรูได้ตลอดไปหรือไม่?
ตอนที่  ๑๗  เมื่อไหร่  “มนุษย์”  จะละอายใจจากการทำสงตรามสักที!
แม้พระเจ้าสุทโธทนะจะกำชัยชนะในสงครามกลับสู่กรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ หากแต่ไมตรีที่พระองค์ทรงหยิบยื่นให้แก่พระเจ้าประสันชิต เจ้าเมืองโกสัน ผู้เป็นศัตรู แทนที่การประหารชีวิตตามทำเนียมการรบ กลับสร้างความขุ่นเคืองให้แก่เหล่าสมาชิกราชวงศ์ศากยะ ที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินพระทัยของพระองค์ จนเกิดเป็นการโต้แย้งครั้งใหญ่ ฝ่ายเจ้าชายสิทธัตถะ พระองค์กำลังเผชิญกับความสลดสังเวชใจครั้งใหญ่ เมื่อเห็นชะตากรรมของเหล่าทวยราษฎร์และทหารมากมายที่บาดเจ็บและล้มตายลงในสงคราม สิ่งนี้ได้เพิ่มพูนความทุกข์ในจิตใจของพระองค์มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันพิธีอภิเษกสมรสระหว่างมกุฎราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ และ ราชธิดาแห่งกรุงเทวทหะ ก็ถูกจัดเตรียมขึ้น ท่ามกลางความยินดีของทุกฝ่าย เว้นแต่เพียงเจ้าชายเทวทัตที่มิอาจหยุดยั้งความริษยาในจิตใจได้ และยังดำเนินแผนการร้ายเพื่อทำลายความรักของเจ้าชายสิทธัตถะลง การกระทำอันชั่วร้ายของเจ้าชายเทวทัตจะหยุดยั้งพิธีมงคลของเจ้าชายสิทธัตถะได้หรือไม่?
ตอนที่  ๑๘  การเมืองอยู่บนเทียบเชิญ  จงพลิกกลับด้านแล้วจะเห็นแผนสมคบคิด

ในที่สุดพิธีอภิเษกสมรสระหว่างราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์และราชธิดาแห่งกรุงเทวทหะ ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม แม้จะยังถูกขัดขวางจากแผนการร้ายของพระนางมัลคลา ผู้เต็มไปด้วยความริษยา นอกจากนี้บรรดากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จากแคว้นต่างๆ ก็พากันมาร่วมพิธีมากมาย ไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าประสันชิต เจ้าเมืองโกสัน อดีตศัตรูที่เคยรุกรานกรุงกบิลพัสดุ์ ที่มาร่วมงานในฐานะมิตร รวมถึงพระเจ้าพิมพิสาร แห่งเมืองมคธ และพระเจ้าลิจฉวี แห่งเมืองไวยศาลี ที่มาพร้อมกับ นางคณิกาอัมราปาลี ผู้เลอโฉม มีเสน่ห์เป็นที่โจษจันไปทั่วทุกแคว้น และในครั้งนี้ความงามของนางกำลังจะกลายเป็นบททดสอบความมั่นคงในจิตใจของเจ้าชายสิทธัตถะอีกครั้ง
ตอนที่ ๑๙  เมื่อ  “หัวใจ”  ถูกคนหนึ่งควบคุมแล้ว  ก็ไม่อาจถูกใครควบคุมได้อีกเลย
ในที่สุดพิธีอภิเษกสมรสระหว่างราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์และราชธิดาแห่งกรุงเทวทหะ ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี แม้เจ้าชายสิทธัตถะจะต้องพบเจอกับบททดสอบและอุปสรรคอันท้าทาย แต่พระองค์ก็สามารถพิสูจน์ความรัก ความซื่อสัตย์ และความมั่นคงที่มีในจิตใจได้อย่างสมบูรณ์ สร้างความยินดียิ่งให้แก่พระเจ้าสุทโธทนะ ผู้มุ่งหวังให้พระราชโอรสได้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไป อย่างไรก็ตาม เส้นทางของการก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็หาราบรื่นไม่ เมื่อพระเจ้าโธโตทนะผู้เป็นอาแท้ๆ ได้วางอุบายยุแยง เพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองโกสันอีกครั้ง เส้นทางแห่งการก้าวขึ้นสู่ราชบัลลังก์ของมกุฎราชกุมารจะต้องพบเจอกับอุปสรรคเช่นไรต่อไป?
ตอนที่  ๒๐  หากต้องการทำเพื่อบ้านเมือง  จงหยุดคิดถึง  “สงคราม”
ในที่สุดการโต้แย้งอันดุเดือดในที่ประชุมศากยะเกี่ยวกับผลการทำสงครามกับเมืองโกสันก็ยุติลงด้วยดี เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะสามารถตอบคำถามสร้างความกระจ่างให้แก่สมาชิกราชวงศ์ได้ทั้งหมด ขณะที่พระนางมังคลาก็พยายามหาวิธีให้เจ้าชายสิทธัตถะได้พบกับความทุกขเวทนา เพื่อให้พระองค์ได้ออกผนวช และพระนางก็สามารถโน้มน้าวองค์รัชทายาทให้ทูลขอพระราชบิดาออกไปเยี่ยมชมเมืองกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ หากแต่พระเจ้าสุทโธทนะก็ได้หายินยอมไม่ ยิ่งสร้างความขุ่นเคืองพระทัยให้แก่เจ้าชายยิ่งนัก มกุฎราชกุมารจะยอมจำนนต่อประกาศิตของพระราชบิดาหรือไม่?
ตอนที่  ๒๑  หากพระเจ้าสร้างโลกนี้  แต่ทำไมโลกนี้ถึงมีแต่ความเศร้า  ?


ในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็มีโอกาสออกเดินทางเยี่ยมชมอาณาจักรศากยะเป็นครั้งแรก การเดินทางครั้งนี้ก็ทำให้พระองค์ได้พบเห็นและเผชิญทุกขเวทนาต่างๆที่มีอยู่มากมาย ทั้งหารแบ่งแยกวรรณะ ความเจ็บป่วย ความยากจน และความตาย สร้างความเศร้าโศกแก่พระองค์ยิ่งนัก ว่าที่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะทำเช่นไรต่อไป? กับความจริงที่ปรากฏ 
ตอนที่  ๒๒  ถ้าเราต้องตาย  แล้วทำไมเราต้องเกิดเมาด้วย  ? 

ข่าวการตั้งครรภ์ของพระนางยโสธรา ผู้เป็นพระชายา ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะได้สัมผัสความสุขอันเหลือล้นเป็นครั้งแรก แต่แล้วอารมณ์ที่กำลังเบิกบานยินดีอย่างที่สุด ก็ถูกกระชากออกไปด้วยความจริงอันน่าสะเทือนใจ จนเกินจะยอมรับได้ เมื่อเจ้าชายที่ถูกกีดกันไม่ให้เผชิญกับความโศกเศร้ามาตลอดชีวิต ได้บังเอิญรับรู้ความจริงเกี่ยวกับพระมารดาแท้ๆที่จากไป ทำให้พระองค์ได้ประจักษ์ความจริงเกี่ยวกับความตายและการพรัดพรากสูญเสียที่ต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน หัวใจที่ปวดร้าวจะรับมือกับความจริงที่ทรงรับรู้ได้อย่างไร?
ตอนที่  ๒๓  นักบวชต้องชนะ  “ใจตัวเอง”  ที่ยึดติด  กิเลส  ภาพลวงตาและความโกรธ
นับวันเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้สัมผัสถึงความทุกข์และความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันสติปัญญาอันปราดเปรื่องในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในราชวงศ์ศากยะ ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์คู่ควรสืบทอดราชบัลลังก์ หากแต่ปัญหาต่างๆที่ต้องเผชิญกลับวนเวียนรบกวนจิตใจจนมิอาจปล่อยวางได้ พระนางยโสธราผู้เป็นชายาจึงต้องแบกรับความทุกข์ในใจของพระสวามีไปด้วยเช่นกัน ความสุขและความทุกข์ที่เจ้าชายต้องเผชิญจะนำพาพระองค์ไปสู่เส้นทางใดต่อไป ?
ตอนที่  ๒๔  หัวใจข้าบอกข้าว่า  เขาคือ  “ราหุล”

ระหว่างเจ้าชายสิทธัตถะกำลังครุ่นคิดหาคำตอบปัญหาต่างๆที่ได้ทรงเผชิญ จึงเป็นโอกาสให้พระนางมังคลาออกอุบายพาไปพบกับนักบวชรูปหนึ่งจนเกิดความเลื่อมใส และแล้วข่าวดีที่ทุกคนในราชวังกบิลพัสดุ์รอคอยก็มาถึง เมื่อพระนางยโสธราได้ให้กำเนิดพระโอรสองค์น้อย สร้างความยินดีให้แก่ทุกคนยิ่งนัก โดยเฉพาะเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ได้สัมผัสความรู้สึกของความเป็นพ่อเป็นครั้งแรก นับเป็นความสุขที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์ หากแต่เรื่องยินดีที่เกิดขึ้นนี้ กลับกลายเป็นลางร้ายที่สร้างความกังวลใจแก่พระนางปชาบดียิ่งนัก การกำเนิดของเจ้าชายพระองค์น้อยจะส่งผลต่อชะตาของว่าที่กษัตริย์กรุงกบิลพัสดุ์ต่อไปเช่นไร?
ตอนที่  ๒๕  คนที่รักชีวิตตัวเอง  ไม่ควรพรากชีวิตผู้อื่น

เมื่อดวงชะตาของเจ้าชายสิทธัตถะต้องเผชิญเคราะห์ร้าย สร้างความกังวลพระทัยให้แก่พระนางปชาบดีและพระนางยโสธรา ขณะที่เจ้าชายต้องเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าพิมพิสาร เจ้าเมืองมคธ แม้พระองค์จะรอดพ้นกับดักของพระเจ้าประสันชิต เจ้าเมืองโกสัน ไปได้ แต่เมื่อไปถึงเมืองมคธ พระองค์กลับได้รับข่าวร้ายที่เมืองกบิลพัสดุ์ถูกโจมตีโดยกองทัพของพระเจ้าประสันชิต ทำให้หัวใจของพระองค์ต้องถูกโจมตีจากความเจ็บปวดอันเกิดจากสงครามอีกครั้ง โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เจ้าชายสิทธัตถะผู้ยึดมั่นในสันติ จะเลือกหนทางในการตอบโต้ความรุนแรงเช่นใดต่อไป
ตอนที่  ๒๖  “ความรัก”  คือมายา...”การพลัดพราก”  คือนิรันดร์

การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ อันเกิดจากสงคราม ความเจ็บปวดแสนสาหัส และคำถามมากมาย ได้ถาโถมเข้าสู่จิตใจของเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่เพียงเท่านั้น ความจริงทั้งมวลของชีวิตมนุษย์ที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นจากพระราชบิดามาตลอดชีวิต ก็ถูกเปิดเผยต่อสายตาของเจ้าชายโดยบังเอิญ ยิ่งทวีความสลดสังเวช ความเจ็บปวด และความสงสัยในสังสารวัฏให้เพิ่มพูนขึ้นในจิตใจของพระองค์ จนสติปัญญาอันปราดเปรื่องของพระองค์มิอาจหาคำตอบได้อีกต่อไป ความจริงของชีวิตที่ถูกค้นพบ และความทุกข์ที่ท่วมท้นทวีถึงขีดสุด จะนำพาเจ้าชายก้าวไปสู่เส้นทางใดต่อไป?
ตอนที่  ๒๗  การตัดผม  คือการตัดความคิด  ตัดความหลงไหลทางกาย

เมื่อความจริงทั้งมวลของชีวิตมนุษย์ นำมาสู่ที่สุดแห่งความทุกข์และความสงสัยในพระทัยของเจ้าชายสิทธัตถะ จนมิอาจทานทนได้อีกต่อไป จุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตาของว่าที่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ศากยะจึงมาถึง เมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยสละทิ้งซึ่งราชสมบัติและความสุขอันเพียบพร้อมทั้งมวลในราชวังกรุงกบิลพัสดุ์ รวมถึงพระชายา และพระโอรส ออกจากพระราชวังสู่ริมแม่น้ำอโณมา พร้อมกับ ฉันนะ สารถีคนสนิท เพื่อทรงผนวช ละซึ่งวรรณะกษัตริย์ ข้ามสู่เพศบรรพชิต และออกค้นหาคำตอบให้แก่คำถามมากมายที่ติดค้างในพระทัย และเพื่อแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารให้แก่มวลมนุษย์ พระองค์จะดำเนินบนเส้นทางที่เลือกนี้ต่อไปเช่นไร?
ตอนที่  ๒๘  ละทิ้ง  ตัวกู  ของกู

ข่าวการเสด็จออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะ สร้างความเศร้าเสียใจแก่ทุกคนในกรุงกบิลพัสดุ์ยิ่งนัก โดยเฉพาะพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้เพียรพยายามทำทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้พระราชโอรสต้องกลายเป็นนักบวช แต่ในที่สุดพระองค์ต้องพ่ายแพ้ต่อคำทำนายของอสิตมุนี ขณะที่โชคชะตาก็ได้นำพาเจ้าชายสิทธัตถะที่เพิ่งข้ามจากวรรณกษัตริย์เข้าสู่เพศของนักบวชให้ได้ไปพบกับอาฬารดาบส นักบวชผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิ ซึ่งตั้งสำนักอยู่ ณ แคว้นมคธ จุดเริ่มต้นของการศึกษาการหาคำตอบแห่งทุกข์ทั้งมวลของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่จึงเกิดขึ้นที่นี่ และที่แห่งนี้จะนำพาพระองค์ไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นของมวลมนุษย์ได้หรือไม่?
ตอนที่  ๒๙  ชนะราคะ  โลภะ  โมหะ  โทสะ  ย่อมเหมือนน้ำบริสุทธิ์

ความมุ่งมั่นและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งมวลของนักบวชสิทธัตถะ ทำให้อาจารย์อาฬารดาบสรับรู้ถึงความตั้งใจและจิตใจที่ดีงามจนยอมรับพระองค์เข้าเป็นศิษย์ในที่สุด และด้วยสติปัญญาอันปราดเปรื่อง รวมถึงความตั้งใจและเพียรพยายามในการฝึกฝนสมาธิ ทำให้การศึกษาของพระองค์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความรู้อันลึกซึ้งต่างๆของอาจารย์ถูกถ่ายทอดสู่ศิษย์ผู้กระหายคำตอบจนหมดสิ้น แต่ก็ไม่วายที่นักบวชสิทธัตถะจะยังทรงมีคำถามมากมายค้างคาอยู่ในใจที่รอค้นหาต่อไป ความรู้ด้านสมาธิของอาฬารดาบสจะนำพามหาบุรุษไปค้นพบคำตอบของคำถามในใจของพระองค์ได้หรือไม่
ตอนที่  ๓๐  “ศาสนาอะไรกัน ?  ที่สอนให้ฆ่าผู้อ่อนแอ”

ความกระหายใคร่รู้ในการหาคำตอบให้กับคำถามแห่งความทุกข์ ได้นำพานักบวชสิทธัตถะออกเดินทางมาจนถึงสำนักของอุทกดาบส นักบวชผู้สำเร็จแล้วซึ่งฌานสมาธิขั้นสูงสุด และด้วยสติปัญญาและบารมีอันสูงส่งก็ทำให้พระองค์สามารถบรรลุถึงฌานขั้นสูงสุดของอาจารย์อุทกดาบสในระยะเวลาเพียง 15 วัน หากแต่ความรู้และฌานสมาธิทั้งหมดที่พระองค์ได้ศึกษาจากอุทกดาบสนั้น ก็ยังไม่สามารถทำให้พระองค์เข้าถึงความจริงอันสูงสุดของชีวิต อันเป็นคำตอบของคำถามที่พระองค์ทรงค้นหา เส้นทางการหาคำตอบของความทุกข์ของมหาบุรุษ จะเป็นเช่นใด
ตอนที่  ๓๑
ตอนที่  ๓๒  ชีวิตคืออะไร  ?  ทำไมถึงมีทุกข์  ?
 
เส้นทางแห่งการค้นหาความจริงสูงสุดของนักบวชสิทธัตถะยังคงดำเนินต่อไปโดยหาได้ละซึ่งความเพียรพยายามไม่ พระองค์ทรงมุ่งมั่นแสวงหาคำตอบด้วยการบำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างหนัก โดยมี โกณฑัญญะ อดีตอาจารย์คนแรกตั้งแต่ครั้งพระองค์ยังเป็นเจ้าชายแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ และกลุ่มนักบวชอีก ๔ คนติดตามมา เพื่อร่วมแนวทางแสวงหาความจริง ขณะที่บัลลังก์แห่งราชวงศ์ศากยะก็เริ่มสั่นคลอน เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะตกอยู่ในอาการเศร้าโศก ทำให้โอกาสในการครองบัลลังก์ ตกเป็นของเจ้าชายเทวทัต หากแต่พระเจ้าสุทโธทนะก็ยังรั้งอำนาจไว้ได้ หนทางแห่งการค้นหาคำตอบของมหาบุรษผู้ยิ่งใหญ่ จะต้องเผชิญกับสิ่งใดอีกบ้าง
ตอนที่  ๓๓  ความต้องการ  ความปรารถนาและกิเลส  คือเสียงสะท้อนของร่างกาย
เมื่อมุนีสิทธัตถะทรงพบว่าการบำเพ็ญทุกรกิริยาอันยาวนาน หาใช่หนทางสู่การค้นพบความจริงสูงสุดของพระองค์อีกต่อไป จึงทรงหันมาดูแลร่างกาย ด้วยการเสวยอาหารที่นางสุชาดา นำมาถวาย และบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อค้นหาความจริงจากภายในกายและจิตใจของพระองค์เอง สร้างความผิดหวังให้แก่โกณฑัญญะ และเหล่าปัญจวัคคีย์ ที่มาคอยเฝ้าดูแลจนต้องลาจากไป หากแต่พระองค์ก็ยังทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรต่อไป จนสามารถเอาชนะซึ่งความกลัวและกิเลสทั้งหมดได้ วิธีนี้จะนำพาให้พระองค์ทรงค้นพบความจริงอันสูงสุดได้เช่นไร
ตอนที่  ๓๔  จงอยู่กับปัจจุบัน  อยู่กับทุกขณะจิตอย่างมี  “สติ”
เมื่อนักบวชสิทธัตถะได้ทรงตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยพระทัยอันมุ่งมั่น ในอันที่จะตรัสรู้ซึ่งคำตอบของคำถามที่ทรงพากเพียรค้นหามาตลอดระยะเวลา ๖ ปี หลังจากได้เสวยข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดานำมาถวาย ในที่สุดพระองค์ก็สามารถเอาชนะพญามาร และเข้าถึงความจริงอันสูงสุดของทุกชีวิตบนโลกและจักรวาล ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตื่นรู้ และเป็นอิสระหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงได้สำเร็จ การค้นพบอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ จะนำพาแสงสว่างมาสู่ทุกชีวิตบนโลกต่อไปเช่นไร
ตอนที่  ๓๕  เราจะเข้าใจเรื่องที่เรียบง่ายโดยไร้พระเจ้าได้มั้ย  ?

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้เสด็จไปโปรดถ่ายทอดความรู้และความจริงสูงสุดที่ทรงค้นพบให้แก่เหล่าปัญจวัคคีย์ ในที่สุดโกณฑัญญะ ผู้เคยเป็นอาจารย์คนแรกของพระองค์ ก็ได้บรรลุอริยมรรค เข้าถึงความจริงสูงสุดที่ทรงตรัสสอน กลายเป็นพระอรหันต์สาวกองค์แรก ข่าวนี้สร้างความเย็นดีให้แก่ทุกคนในกรุงกบิลพัสดุ์ เว้นแต่เจ้าชายเทวทัตที่ยังคงริษยาในความสำเร็จของพระอนุชาไม่สิ้นสุด ขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกเดินทางไปพร้อมกับศิษย์กลุ่มแรก ก็ได้เริ่มแสดงธรรมเผยแผ่แก่บุคคลที่ทรงพบเจอระหว่างทาง ความจริงอันเรียบง่ายแต่แสนลึกซึ้งที่ทรงค้นพบจะเข้าถึงจิตใจของมวลมนุษย์ให้ตื่นรู้จากห้วงแห่งกิเลสอันมืดมนได้อย่างไร
ตอนที่  ๓๖  ศาสนาคืออะไร  ?  ความจริงสูงสุด คืออะไร  ?

เมื่อพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้น พระพุทธองค์จึงทรงมีพระดำริที่จะประกาศพระธรรมไปสู่มวลมนุษย์ จึงเสด็จออกเดินทางไปยังเมืองมคธ เพื่อแสดงธรรมแก่พระเจ้าพิมพิสารตามที่เคยให้สัญญากันไว้ ระหว่างทางพระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาแสดงธรรมโปรดปุถุชนให้ได้บรรลุธรรม จนมีคนขอบวชเข้าเป็นพุทธสาวกจำนวนมาก และในที่สุด พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และถวายตนเป็นอุบาสกได้สำเร็จ หากแต่เส้นทางในการประกาศพระศาสนานั้น ก็หาได้ง่ายดายราบรื่นดังที่ได้ตั้งพระทัยไม่ เมื่อพระพุทธองค์ต้องเผชิญกับแผนการต่อต้านอันชั่วร้ายของเหล่าพราหมณ์ผู้เรืองอำนาจในราชสำนักเมืองมคธ พระองค์จะทรงผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างไร?
ตอนที่  ๓๗  ทุกคนเกิดมาล้วนต้องตาย  นี่คือ  “กฎธรรมชาติ”

แม้พระพุทธองค์จะสามารถนำพาพระเจ้าพิมพิสาร เจ้าเมืองมคธ ให้เลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมที่ทรงค้นพบได้สำเร็จ หากแต่พระองค์ก็ยังทรงต้องเผชิญกับบททดสอบมากมาย ทั้งจากชาวเมืองมคธ เจ้าชายอชาตศัตรู พระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร และเหล่าพราหมณ์ในราชสำนัก แต่ด้วยพระเมตตาและพระปัญญาญาณของพระองค์ จึงทรงสามารถนำแสงสว่างมาสู่จิตใจของมนุษย์ทุกชนชั้นจนเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม เส้นทางแห่งการประกาศพระธรรมอันประเสริฐก็ยังมีอุปสรรคใหญ่หลวงที่รออยู่อีกมากมาย พระองค์จะทรงนำแสงสว่างแห่งทางพ้นทุกข์ เข้าสู่หัวใจของผู้คนต่อไปเช่นไร?
ตอนที่  ๓๘  ท่านได้อะไรจากการทำสมาธิ ?

ความจริงสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ ได้รับการถ่ายทอดแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว โดยเหล่าพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธองค์ จนทำให้ พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร สองนักบวชผู้กำลังแสวงหาทางพ้นทุกข์ เกิดความเลื่อมใสศรัทธา จนขอลาจากสำนักเดิม เข้าทูลขอบวชเป็นศิษย์ในสำนักของพระพุทธองค์ด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันแรงต้านอันรุนแรงก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นในราชสำนักเมืองมคธ โดยมีเจ้าชายอชาตศัตรู ราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร เป็นผู้นำ และมีเจ้าชายเทวทัตเป็นผู้ยุยงอยู่เบื้องหลังแผนการชั่วร้าย พระธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ จะเอาชนะความชั่วร้ายได้อย่างไร
ตอนที่  ๓๙  ข้าแค่บอกให้  “ตื่น”  และลอง  “มองดู”  ตัวเอง

ข่าวการตรัสรู้ของพระพุทธองค์สร้างความเจ็บปวดและอาลัยอาวรณ์ให้กับพระนางยโสธรายิ่งนัก จนถึงกับสละอาภรณ์เครื่องประดับอันงดงาม หันมาครองผ้าสีส้มบำเพ็ญพระองค์ตามพระสวามี ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะต้องรับสั่งให้อำมาตย์และฉันนะออกเดินทางไปทูลเชิญพระพุทธองค์กลับมายังกรุงกบิลพัสดุ์ เพราะมิอาจทนเห็นความเจ็บปวดทุกข์ใจของเจ้าหญิงยโสธราได้อีกต่อไป ความทะเยอทะยานของเจ้าชายอชาตศัตรูก็ยิ่งเพิมพูนทวีมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงกับวางแผนสังหารพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระองค์เอง ธรรมะของพระพุทธองค์จะส่องสว่างเข้าไปในจิตใจของเจ้าชายอชาตศัตรูได้หรือไม่
ตอนที่  ๔๐  “การให้ทาน”  คือหนทางหยุดการทำบาป

ในที่สุดหมอกควันแห่งความเศร้าหมองที่ปกคลุมกรุงกบิลพัสดุ์ก็คลายลง เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้เป็นดั่งดวงใจของทุกคนในเมือง ได้เสด็จกลับมาถึง หากแต่ในครั้งนี้ พระองค์หาได้กลับมาในฐานะมกุฎราชกุมารดังเดิมไม่ แต่พระองค์กลับมาในฐานะ "พุทธะ" มหามุนี ผู้คนพบความจริงสูงสุดของสรรพชีวิต สร้างความปิติยินดียิ่งให้แก่ชาวเมือง โดยเฉพาะพระเจ้าสุทโธทนะและทุกคนในพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์ ที่ได้จัดเตรียมการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ แต่ท่ามกลางความยินดี กลับมีเพียงพระนางยโสธราที่ยังคงจมอยู่กับความเศร้าโศก จนมิอาจออกมาต้อนรับพระสวามีได้ พระพุทธองค์จะทรงปลดเปลื้องความทุกข์ให้ออกจากพระทัยของพระนางได้เช่นไร?.
ตอนที่  ๔๑  หากชนะคนทั้งโลก  แต่ชนะใจตัวเองไม่ได้  จะมีประโยชน์ ?

การเสด็จกลับสู่มาตุภูมิของพระพุทธองค์ได้นำพาแสงสว่างมาสู่ทุกคนในกรุงกบิลพัสดุ์ โดยเฉพาะเจ้าชายนันทะ ผู้เป็นพระอนุชา ที่พลันเกิดความเลื่อมใสในพระเชษฐา จนถึงกับทูลขอผนวชเป็นภิกษุทันที ไม่เว้นแม้แต่ เจ้าชายราหุล พระโอรสของพระองค์และรัชทายาทแห่งบัลลังก์ศากยะ ก็ยังต้องการที่จะขอติดตามพระบิดาไปด้วย พระพุทธองค์จึงทรงมอบมรดกอันล้ำค่าที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวแด่พระโอรสด้วยการบรรพชาให้เจ้าชายราหุล ได้เป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา การกระทำของพระพุทธองค์ได้ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงเสียพระทัยยิ่งนัก ที่ต้องสูญเสียรัชทายาทถึงสองพระองค์ในคราเดียว แสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธองค์จะสาดฉายไปยังที่ใดอีกบ้าง?
ตอนที่  ๔๒  “ความรัก”  ที่ชนะได้

ในที่สุด พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปพร้อมกับสามเณรราหุลและพระนันทะ หากแต่พระธรรมของพระองค์ก็ได้สร้างศรัทธาอันแรงกล้าขึ้นในจิตใจของเหล่าเจ้าชายและรัชทายาทในศากยะวงศ์ที่เหลือ จนถึงกับขอทูลลาออกจากวัง เพื่อติดตามไปเป็นศิษย์ของพระพุทธองค์อีกด้วย ขณะเดียวกัน พระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริย์ผู้แย่งชิงบัลลังก์แห่งแคว้นมคธมาจากพระราชบิดา พระเจ้าพิมพิสาร ได้สำเร็จ ก็ยิ่งทวีความโหดร้ายมากยิ่งขึ้น จนทำให้พระเจ้าพิมพิสารต้องสวรรคต พระธรรมของพระพุทธองค์จะขจัดความมัวหมองในจิตใจของมนุษย์ผู้โหดร้ายได้อย่างไร?
ตอนที่  ๔๓  ในเมื่อธรรมชาติไม่แบ่งแยกใคร  แล้วมนุษย์จะแบ่งแยกกันทำไม  ?

พระเมตตาธรรมของพระพุทธองค์ก่อความศรัทธาขึ้นในจิตใจของอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี อย่างมหาศาล จนถึงกับยอมสละทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อซื้อผืนป่าเชตวัน จากพระเจ้าประสันชิต ถวายแด่พระพุทธองค์เลยทีเดียว ขณะที่ความผิดหวังและเศร้าหมองได้ครอบงำจิตใจของพระเจ้าสุทโธทนะจนประชวรอย่างหนัก เป็นเหตุให้พระพุทธองค์ต้องเสด็จเยือนกรุงกบิลพัสดุ์อีกครั้ง เพื่อโปรดพระราชบิดาในวาระสุดท้ายของชีวิต แล้วโปรดทรงชี้ทางสว่างในการหาผู้สืบทอดราชบัลลังก์ศากยะ ด้วยการมอบให้พระมหานามะได้เป็นผู้ครองบัลลังก์ต่อไป ยิ่งสุมไฟแห่งความโกรธแค้นในจิตใจเจ้าชายเทวทัต ให้ปะทุขึ้นอีกครั้ง น้ำทิพย์แห่งพระธรรมของพระพุทธองค์จะดับเพลิงแห่งความริษยาของเจ้าชายเทวทัตให้มอดลงได้หรือไม่?
ตอนที่  ๔๔  “ผู้หญิง”  เป็นอรหันต์ได้หรือไม่  ?

ภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าสุทโธทนะ พระนางปชาบดีจึงตัดสินพระทัยละทิ้งความสุขสบาย เสด็จออกจากวังกบิลพัสดุ์ ติดตามพระพุทธองค์เพื่อขอบวชเป็นภิกษุณี ถึงกระนั้นพระพุทธองค์ก็หาได้ทรงอนุญาตให้พระนางได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์อย่างง่ายดายเช่นบุรุษไม่ แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระอานนท์ ทำให้ในที่สุดพระนางก็ได้บวชเป็นภิกษุณีรูปแรกในพุทธศาสนา และดำรงตนอยู่ภายใต้กฎของภิกษุณีอย่างสงบ หากแต่เหล่าภิกษุในสำนักกลับก่อเหตุวิวาทให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเสียเอง ร้อนถึงพระศาสดาที่จะต้องมาระงับเหตุด้วยพระองค์เอง พระพุทธองค์จะทรงแก้ไขปัญหาความแตกแยกที่เกิดขึ้นระหว่างเหล่าสาวกของพระองค์ได้อย่างไร?
ตอนที่  ๔๕  พุทธทำนายอนาคต  โลกจะเกิดวิกฤติครั้งใหญ่

จากเหตุการณ์ที่หมู่สงฆ์ก่อเหตุวิวาทกัน ทำให้พระพุทธองค์ตัดสินใจเสด็จออกไปปลีกวิเวกนอกสำนักเชตวันช่วงเวลาหนึ่ง จนในที่สุดความขัดแย้งก็ยุติลง ขณะเดียวกันพระพุทธองค์กลับต้องเผชิญอันตรายจากจอมโจรผู้เหี้ยมโหด องคุลีมาล ผู้ซึ่งไล่สังหารผู้คนไปทั่วเมืองสาวัตถี แต่ด้วยพระกรุณาและพระปัญญาญาณ พระพุทธองค์สามารถเปลี่ยนปีศาจให้กลายเป็นนักบวช ผู้พบหนทางสว่างแห่งการหลุดพ้นได้ในที่สุด แม้แต่พระเจ้าประสันชิต ผู้ตั้งตนเป็นศัตรูของพระพุทธองค์มาอย่างยาวนาน ก็ทรงหันมาเลื่อมใสต่อพระพุทธองค์เช่นกัน ขณะเดียวกันความแค้นระหว่างพระเจ้าอชาตศัตรูและนางอัมราปาลีได้แปรเปลี่ยนเป็นความรักโดยไม่รู้ตัว แต่เมื่อได้รู้ความจริงความรักระหว่างศัตรูจะดำเนินต่อไปอย่างไร
ตอนที่  ๔๖  เราเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นได้ด้วย  “เมตตา” 

ในที่สุดความตั้งใจของพระนางยโสธรา ในการขอผนวชเป็นภิกษุณีก็สัมฤทธิ์ผล เมื่อพระนางสามารถแปรเปลี่ยนความรักที่มีต่อพระพุทธองค์ ให้กลายเป็นความศรัทธา ทำให้พระพุทธองค์ยินยอมทำการบวชให้ด้วยพระองค์เอง ขณะที่อดีตจอมโจรอย่างพระองคุลีมาล ก็ต้องเผชิญผลกรรมอย่างหนักด้วยการถูกชาวบ้านรุมทำร้าย จนบาดเจ็บสาหัส แต่ด้วยกรรมดีที่ได้กระทำหลังการบวช ทำให้ชาวบ้านคลายความโกรธแค้นลงได้ ขณะเดียวกัน รูปโฉมและพระจริยวัตรอันงดงามของพระอานนท์ ก็ทำให้หญิงสาวนางหนึ่งเกิดความหลงใหล จนถึงกับจะแต่งงานกับพระองค์ หากแต่ด้วยสติและคำสอนของพระพุทธองค์ จึงทำให้พระอานนท์รอดพ้นมาได้ พระมหาศาสดาและพระสาวกจะต้องเผชิญกับกิเลสในรูปแบบใดของมนุษย์อีกบ้าง? ติดตามได้ใน 
ตอนที่  ๔๗  “ผู้ชาย”  ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความมืดบอดและโหดร้ายของตัวเอง

ความกลัวที่จะสูญเสียอำนาจของพระเจ้าอชาตศัตรู ทำให้พระองค์วางแผนที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของพระพุทธองค์ แต่สุดท้ายก็มิอาจเอาชนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ ขณะเดียวกันความพยาบาทที่ฝังแน่นในจิตใจของเจ้าชายเทวทัต ทำให้พระองค์ลงมือกระทำการอันชั่วร้ายอีกครั้ง ด้วยการขอบวชเข้าเป็นภิกษุในสำนักของพระพุทธองค์ และยุแยงให้นางจิญจมาณวิกาใส่ร้ายพระพุทธองค์ เพื่อหวังทำลายชื่อเสียงและความศรัทธาที่หมู่ชนมีต่อพระพุทธองค์ให้เสื่อมลง แต่กระนั้นก็หาทำให้พุทธมุนีต้องมัวหมองไม่ เส้นทางแห่งการชี้ทางสว่างแก่มวลมนุษย์ของพระพุทธองค์ ต้องพบกับอุปสรรคเช่นใดอีกบ้าง
ตอนที่  ๔๘  ไม่ว่าท่านจะ  “หว่านอะไร  ท่านก็จะได้รับผลแบบนั้น”

พระเทวทัต ผู้เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาท ยังคงไม่หยุดยั้งแผนการให้ร้ายพระพุทธองค์ พระเทวทัตลงมือสังหารนางจิญจมาณวิกา ด้วยหวังสร้างความเสื่อมเสียแก่สำนัก เหตุการณ์นี้ได้สร้างความลำบากให้แก่พระมหาศาสดาและพระภิกษุไม่น้อย หากแต่ศรัทธาอันมั่นคงของนางอัมราปาลีและชีวก ผู้เป็นบุตรชาย ได้ช่วยให้พระพุทธองค์และเหล่าภิกษุได้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาถึงพรรษาที่ ๓๗ ความริษยาของพระเทวทัตก็หาได้ลดน้อยลงไม่ พระเทวทัตได้พาเหล่าภิกษุที่หลงผิดออกจากสำนักของพระพุทธองค์ เพื่อแยกไปตั้งสำนักใหม่โดยหวังจะเอาชนะพระพุทธองค์ให้จงได้ พระพุทธองค์จะทรงรับมือกับการกระทำของพระเทวทัตเช่นไร
ตอนที่  ๔๙  เมื่อใดเป็นอิสระจากความหลัว  เจ้าจะเข้าสู้หนทางการหลุดพ้น 

ในที่สุด ความเสน่หาที่พระเจ้าอชาตศัตรู มีต่อนางอัมราปาลี ก็ไม่สามารถเอาชนะความถูกต้องและการยึดมั่นในพระธรรมของนางอัมราปาลีได้ และสิ่งนี้ก็ช่วยให้นางรอดพ้นจากการถูกลงโทษจากเหล่ากษัตริย์แห่งเมืองไวยศาลีได้ด้วยเช่นกัน ฝ่ายพระเทวทัตก็เริ่มเหิมเกริมในบารมีของตัวเอง เพราะเห็นว่าพระโมคคัลลานะ และ พระสารีบุตร ติดตามมายังสำนักของตน แต่แล้วพระเทวทัตก็ได้รับข่าวร้าย เมื่อพระนางมังคลา ผู้เป็นพระมารดา ล้มป่วยหนักและสิ้นใจลงในที่สุด การสิ้นพระชนม์ของพระมารดาจะช่วยให้พระเทวทัตตื่นจากความโลภ โกรธ หลง ทั้งมวลได้หรือไม่?
ตอนที่  ๕๐  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  รวมอยู่ในใจเราทุกคน

ความเจ็บปวดของพระเจ้าอชาตศัตรู หลังถูกนางอัมราปาลีปฏิเสธการแต่งงาน สร้างความทุกข์ทรมานแก่พระองค์ยิ่งนัก จนทำให้พระองค์ยอมถวายตนเป็นศิษย์ของพระพุทธองค์ เพื่อหวังหลุดพ้นจากความทุกข์ ขณะที่ไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทในหัวใจของพระเทวทัตต้องลุกโชนอย่างหนัก เมื่อพระโมคคัลลานะ และ พระสารีบุตร ได้พาเหล่าภิกษุผู้หลงผิด กลับสู่สำนักของพระพุทธองค์ ทำให้พระเทวทัต ลงมือปลงพระชนม์ด้วยตนเอง หากแต่วิบากแห่งกรรมชั่วอันยิ่งใหญ่ ได้สะท้อนกลับอย่างรวดเร็ว ทำให้พระเทวทัตต้องพบจุดจบสิ้นใจลงต่อหน้าพระพุทธองค์อย่างน่าเวทนายิ่ง แสงสว่างแห่งธรรมในช่วงปลายสมัยพุทธกาล จะส่องสว่างไปยังดินแดนใดอีกบ้าง? ติดตามได้ใน 
 ตอนที่  ๕๑  “ชีวิต”  ไม่ได้ให้กำเนิดข้าและ  “ความตาย”  ก็พรากชีวิตข้าไปไม่ได้
 
เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบข่าวอาการป่วยของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ฆราวาสผู้ถวายวัดเชตวันอันยิ่งใหญ่ จึงรีบรุดเสด็จไปโปรดเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อให้ฆราวาสผู้ยิ่งใหญ่จากไปอย่างสงบ ขณะที่ฝ่ายพระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นมคธ กำลังประสบปัญหาความขัดแย้งอย่างหนักในราชสำนัก หลังจากที่พระองค์ถวายตนเป็นสิทธิ์ของพระพุทธองค์ คำสอนของพระพุทธองค์ก็ช่วยชี้ทางสว่างให้แก่มหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ให้พบหนทางแก้ปัญหา และมีปัญญารู้แจ้งให้เห็นแนวทางในหารปกครองโดยธรรมได้ในที่สุด พระพุทธองค์จะทรงนำมวลมนุษย์ให้มีปัญญารู้แจ้งในหนทางแห่งการดับทุกข์ได้เช่นไรอีกบ้าง?
ตอนที่  ๕๒  "ความรุนแรง”  หยุดได้ด้วย  “เมตตา”

การเข้าสู่นิพพานของพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร สองอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา ผู้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธองค์ ยังความเศร้าหมองและวิตกกังวลในจิตใจของพระอานนท์ และเหล่าภิกษุยิ่งนัก หากแต่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระทัยตั้งมั่นในอันที่จะชี้นำทางสว่างแก่มวลมนุษย์ต่อไป แต่กระนั้น เมื่อกาลล่วงเข้าสู่พระชนมายุ ๘o พรรษา พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จไปยังเมืองไวศาลีเป็นครั้งสุดท้าย และทรงตัดสินพระทัยปลงอายุสังขาร ณ ที่นั้น ยิ่งสร้างความเศร้าโศกแก่พระอานนท์ ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐาก และหมู่สงฆ์ทั้งมวลยิ่งขึ้น เมื่อวาระสุดท้ายแห่งมหาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่มาถึง พระพุทธองค์จะยังนำพามวลมนุษย์ให้ค้นพบแสงสว่างแห่งการพ้นทุกข์ต่อไปเช่นใด ? 
ตอนที่  ๕๓  เมื่อใดที่  “ภาพมายา”  หายไป  เราจะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ

ในช่วงเวลาสุดท้ายแห่งสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ได้เสด็จไปรับการถวายภัตตาหารจากนายจุณฑะ เจ้าของสวนมะม่วงแห่งเมืองปาวา พร้อมทั้งประทานพุทธโอวาทแก่นายจุนทะและภรรยา และเสด็จดำเนินต่อไปยังเมืองกุสินารา หากแต่ระหว่างทางพระพุทธองค์กลับทรงมีพระอาการประชวรอย่างหนัก เกิดทุกขเวทนายิ่งนัก แต่ในที่สุด พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จมาถึงเมืองกุสินารา และประทับยังสาลวโนทยาน เพื่อเตรียมเสด็จเข้าสู่การดับขันธปรินิพพาน และได้ประทานพุทธโอวาทแก่เหล่าภิกษุที่ติดตามมา เป็นครั้งสุดท้าย บทสรุปแห่งพระมหาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ จะเป็นเช่นไร

การได้เดินบนโลกนี้คือ  “ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”

๕๔.  พรพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก  ตอนจบ


๕๕.  พระอานนท์  บทสรุปแห่งพระพุทธศาสนา

เด็กนิโคร  ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา

wnikro@gmail.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com