ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
คุณครูฝึกสอน

คุณครูฝึกสอนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
 
นางสาวสุนิสา  มีชัย (เมย์)
Miss.Sunisa  Meechai
เกิดเมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๓๖
บุตรของ  นายมาโนชญ์  มีชัย  นางสาวเสาวณีย์  ขันโททอง
อยู่บ้านเลขที่  ๑๒  หมู่  ๒  ตำบลโคกเจริญ  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๘๐
ศึกษาอยู่ที่ สถาบัน วิทยาลัยชุมชนพังงา  สาขา  การศึกษาปฐมวัย
เป้าหมายในชีวิต  อยากเป็นคุณครูสอนนักเรียน


นางสาววีราภรณ์  ทองกอบ (กิ่ง)
Miss.Weeraporn  Tongkob
เกิดเมื่อวันที่  ๑๕  กันยายน    ๒๕๓๗
บุตรของ  นายสนอง  ทองกอบ  นางกมลทิพย์  ทองกอบ
อยู่บ้านเลขที่  ๒๘/๒  หมู่  ๕  ตำบลโคกเจริญ  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๘๐
ศึกษาอยู่ที่ สถาบัน วิทยาลัยชุมชนพังงา  สาขา  การศึกษาปฐมวัย
เป้าหมายในชีวิต  อยากเป็นคุณครูจะได้สอนนักเรียน  เพราะรักในอาชีพนี้

เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
คุณครู

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ร้อยกรองชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
การพัฒนาบุคลากร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com