ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม




กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑

การแข่งขันกีฬาสีอำเภอทับปุด ประจำปี  ๒๕๕๐
ตอนที่  ๑   ความสุขในค่าย

ณ  สนามกีฬากลางอำเภอทับปุด

๑๖ - ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๐
.................................



กีฬาสีปีนี้แปลกสนุก     สุขปนทุกข์หลายคนค้นความหมาย
      อุปสรรคปัญหามีมากมาย      แต่กลับกลายจากร้ายกลายเป็นดี                 
เริ่มแต่เรื่องครูฝึกนึกแล้วขำ        เวรหรือกรรมทำไมเป็นอย่างนี้                 
ครูเป็นร้อยถึงคราหาไม่มี       ต้องเซ้าซี้ฝึกกันแค่สามคน                   
ครูอมร  กำพล ครูสมนึก    ยิ่งฝึกฝึกเหนื่อยใจใครจะสน  



ครูสวัสดิ์มาช่วยดีเหลือทน        แม่น่ามลคนงามจันทิรา                       
ครูห้าคนกับเด็กตั้งหกรุ่น        กำพลลุ้นสิบปีไร้ปัญหา                       
ครูณรงค์อีกคนมาพี่มา     โชคชะตาช่วยให้ไม่ร้ายเกิน            
เด็กเจ็ดสิบมาจากห้าโรงเรียน     เก่งปราบเซียนทุกคนต่างสรรเสริญ            
ยกเป็นหนึ่งโดดเด่นใช่บังเอิญ      อยากขอเชิญทุกท่านปรบมือชม                
ท่านผอออ  สมศักดิ์  ผลากิจ    มิเพี้ยนผิดทุกอย่างช่างเหมาะสม            
ท่านทำให้ทุกอย่างอภิรมย์       ความขื่นขมจางหายเมื่อปลายมือ           
การฝึกซ้อมเริ่มขึ้นวันที่เก้า    ตอนเช้าเช้าขณะสอนหนังสือ              
หลายโรงเรียนพร้อมเพรียงมาฝึกปรือ     ต่างคนถือข้าวห่อก็พอใช้   



คุณครูกำพล  สิริสวัสดิ์พิพัฒ
รวมตัวนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือก  ๗๐  คน

                               เด็กที่มาดูดูเหมือนว่าไข้     เรียกง่ายง่ายไก่ไข้คัดไว้ฝัง                                    

      โรงละสองคัดได้ไม่จริงจัง   เสมือนยังมีสิ่งเคลือบแคลงใจ      



นักกีฬา  ๑๒  ปี ชายที่คัดเลือกเอาไว้ 

คุณครูสมนึก   ธนการ   ควบคุม
 เด็กชายถิรวุฒิ  ทัดแก้ว (หนึ่ง) เด็กชายสิรศักดิ์  เอ่งฉ้วน (ก็อด)  เด็กชายอัคเดช  บุญมา (เค)
เด็กชายวงศธร  เริงพิทักษ์ (ฟรุ๊ก)  เด็กชายอนุรักษ์  บุตรเปีย (เต้น)  เด็กชายเทพกร   ปิดประสาร (จ้อง)
เด็กชาย.................(โหลย)  เด็กชายกิตติศักดิ์   ทรายทอง (แบงค์)
เด็กชายชัยวัฒน์  สว่างวงศ์ (บี)  เด็กชายจีรนัย  ผดุงทรัพย์ (เอ็ก)  เด็กชายสมศักดิ์  พิลึกเรือง (ปิ๊ก)

เด็กชายปลายมนัย  แก้วน้อย  เด็กชายอรรถพล  ก้งจี้ (ใหม่)
รุ่นสิบสองปีชายเค้าคัดให้    เลือกมาได้ห้าคนยังสงสัย         

อีกแปดคนทำไมทำไม่ได้    ไม่เป็นไรหาใหม่บ้างก็ดี        
   



นักกีฬา    ปี หญิงที่คัดเลือกเอาไว้ 
คุณครูสวัสดิ์   ฉันทวิชานนท์   ควบคุม
เด็กหญิงอภิชญา  พูลสวน  เด็กหญิงกนกวรรณ  กลิ่นโลกัย  เด็กหญิงจิราภรณ์  ปั้นทอง
เด็กหญิงมณีสร  สำลีร่วง  เด็กหญิงศิริภญญา  ทองพันธ์  เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมื่นกล้า

เด็กหญิงรัชนีกร  คล่องการ  เด็กหญิงนพรัตน์  อุปลา
รุ่นแปดปีดูซีช่างน่ารัก    ถ้าดื้อนักมิต้องถึงกับตี    
  ขู่นิดนิดก็ร้องลองดูซี          ขอโทษทีฉันว่าน่าสงสาร   

 

นักทุ่มน้ำหนัก
เด็กหญิงกรรณิการ์  อุปลา (มด) เด็กหญิงอินทิรา  สัตยากูล (จูน)

เด็กหญิงวราลี  ผดุงสิน (เฟริน์)  เด็กชายกิตติศักดิ์   ทรายทอง (แบงค์)
เด็กชายจตุภูมิ  มานะกิจ (เจมส์) เด็กชายวัชรินทร์  ทองโกย (ขิ้ง) เด็กชายภักดีพงษ์  ณ ตะกั่วท่ง (ดีม)

ส่วนรุ่นนี้บึกบึนแกร่งเกินคาด    ถือเป็นญาตินักรบผู้กล้าหาญ
 แต่ถ้อยคำวาจากลับอ่อนหวาน   ประเภทลานกีฬาที่ราวี        
ทุ่มน้ำหนักหรือว่าทุ่มลูกเหล็ก   ตัวเล็กเล็กไม่กล้ามาสูสี       
ด้วยต้องใช้กำลังมาต่อตี            ร่างอ้านพีสมส่วนจึงควรลอง  



นักกีฬารุ่นอายุ  ๑๐  ปี ชาย
เด็กชายภานุมาศ  อ่อนสนิท (กอล์ฟ)  เด็กชายศุภวชญ์  หมอยา (เจน) เด็กชายเรืองวิทย์  สมใหญ่ (เต้ย)
เด็กชาย.........เด็กชายสุรเชษฐ์เด็กชายวัชรินทร์  ทองโกย (ขิ้ง)

เด็กชายนนทวัฒน์  ทองเสริม (นน)  เด็กชายศรายุทธ  ยกบุตร (ธง) เด็กชายเจษฎา  ทองเจม (มิว)
สิบปีชายรุ่นนี้ครูกำพล        ท่านฝึกฝนเป็นหนึ่งไม่มีสอง
หยิบกวาดเหรียญมากมายใคร่แลมอง   แกร่งเหมือนน้องแปดปีที่ทำมา



นักกีฬารุ่น  ๑๒  ปี  หญิง
เด็กหญิงนันทริกา  เกื้อผล (จิ๊ก) เด็กหญิงศิรภัสสร  เหล่าบุญเกื้อ (ฟีน) เด็กหญิงบุญญนันท์  บุญรักษ์ (เมย์)

เด็กหญิงทพภาภร  ช่วยชู (แหม่ม) เด็กหญิงอรอุมา  บัวเล็ก (อร) เด็กหญิงอมลวรรณ  ช่วงโชติ (มาย)
เด็กหญิงสร้อยสุดา  ดวนสูง (ตั๊ก) เด็กหญิงวัลลาวดี  คงรักษา (ตั๊กแตน) เด็กหญิงอินทิรา  สัตยากูล (จูน)
เด็กหญิงนุชจรี  อาจกิจ (เตย) เด็กหญิงสุรินดา  ปิดประสาร (เตย)

รุ่นสิบสองปีหญิงได้ที่สอง   ได้แต่มองรุ่นพี่ที่ที่เข่นฆ่า
        เด็กนิโครฯ รุ่นพี่น่าระอา    สิบสามกว่ามาแข่งแย่งชิงชัย   
     มัธยมมอหนึ่งยังซึ้งจิต       กลับมาคิดหักน้องเหลือวิสัย 
        มิเคยสอนเคยสั่งยังตั้งใจ    แสนอาลัยอกเอ่ยอนิจจัง     
    



นักกีฬารุ่น  ๑๐  ปี  หญิง
รุ่นนี้มาแรงมาก  คว้าเหรียญทองเป็นว่าเล่น
เด็กหญิงอังศุมาลิน  ย่องคำ  เด็กหญิงพัชรี  วงศ์แฝด  เด็กหญิงศรินยา  บางเตียว
เด็กหญิงปริญญา  ปันผล  เด็กหญิงอัมราภรณ์  ทองเจิม  เด็กหญิงณัฐวิกา  ปิยะวงค์
เด็กหญิงจารุกัญณ์  นราคม  เด็กหญงพัลลภา  ฉิ่มบ้านไร่  เด็กหญิงปิยะดา  นักว่อน
เด็กหญงศิรนันท์  เสือพันธ์     เด็กหญิงพัชรีพร  พืชเกิด         
สิบปีหญิงรุ่นนี้ถือว่ายอด    ไม่อิดออดตั้งใจไม่เหลียวหลัง
ผลงานเธอทำได้ดังใจสั่ง     บอกอีกครั้งปลื้มใจในผลงาน   



พี่เลี้ยง  อายุ  ๑๒  ปี ชาย  กับน้องชายวัน  ๘ ขวบ
เป็นพี่เลี้ยงต้องอยู่ดูแลน้อง    คอยสอดส่องแทนครูผู้ประสาน

คอยช่วยเหลือจุนเจือเพื่อเป็นทาน     ต้องอ่อนหวานกับน้องที่ดูแล  
             



          พี่เลี้ยง  อายุ  ๑๒  ปี ชาย  กับน้องชายวัน  ๘ ขวบ  
   สาวณัฐว่าพี่หาหนูไม่พบ      เพราะหนูหยบไม่อยากให้แยแส

ใช่จะกลัวว่าพี่มารังแก    ใช่ขี้แยต้องให้พี่เอาใจ     
หนูโตแล้วอยู่ถึงชั้นปอสอง     มิใช่น้องปอหนึ่งเข้าใจไหม    
    แถมสำนวนชวนเพื่อนมาเสียไกล    พี่ห่วงใยหรือว่ากลัวครูตี    
              



เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมื่นกล้า
สาวน้อยวัย    ปี ที่ชอบหนีพี่เลี้ยง 
วันนี้ สาวณัฐ  มายืนส่ายสะโพกให้พี่ๆ  วัย  ๑๒  ปีทำตาม

ณัฐชะอย่างทำได้สบายมาก     ของไม่ยากซ้ายมาขวาอีกที
 จะยักซ้ายย้ายขวาต้องอย่างงี่    ทำซีพี่อย่ามัวแต่ยืนดู         



พี่บีทำเก่งจัง  เหมือนหนูเลย
ท่าฤษีดัดตนหลายคนใช้    ช่วยแก้ไขเลือดลมเรื่องน่ารู้
มีหลายท่าหลายทางตามอย่าครู     อย่าลบหลู่เชิงเช่นทำเป็นกัน



จะท่ายากอย่างไง  หนูก็ทำได้
น้องตามพี่พี่ทำตามอย่างน้อง    เราทั้งสองพี่น้องไม่หุนหัน
ต่างเรียนรู้ช่วยเหลือเพื่อแบ่งกัน     เพื่อความฝันเดียวกันไปชิงชัย



เอ้า  พวกเราช่วยกันหน่อย
พวกว่างว่างมานี่ช่วยกันหน่อย    อย่ามัวปล่อยเวลาให้เสียไป
เพื่อนเขาซ้อมเราสร้างเร่งเร็วไว    เพียงอึดใจก็เสร็จทันเวลา   



เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐
คุณครูสมนึก  ธนการ 
พาพวกเราไปวัดบางเหรียง  (ให้วิ่งขึ้นเขานะ)
กิจกรรมสัมพันธ์ฉันและเพื่อน    คอยย้ำเตือนใช่เพียงแสวงหา
ต้องเรียนรู้ใจกันจำนรรจา     ช่วยกันพาจูงใจกันและกัน 
      เราจะอยู่คนเดียวหาได้ไม่    เราจะได้คนเดียวเป็นเพียงฝัน
        เราต้องเอื้อเยื่อใยและแบ่งปัน    ความสุขสันต์เกิดจากความเข้าใจ



ช่วงบ่ายค่อยสบายหน่อย
คุณครูสมนึก  ธนการ
พาพวกเราไปอาบน้ำตกเต่าทอง  เย็นสบายมาก 
    กิจกรรมสัมพันธ์ที่ครูจัด      หลักสูตรลัดเพื่อฝึกเรื่องนิสัย
        อีกเรื่องหนึ่งเธอผ่านด้านวินัย    ความเยื่อใยในใจให้เกิดมี       
      



กิจกรรมยามเช้า  ต้องยืดกันก่อน
 ก่อนลงแข่งจะแกร่งต้องฝนฝึก    ใช่นึกนึกก็ทำไม่ประสี          
แม้เครื่องยนต์ยังต้องเข้ารอบดี     เร่งเข้าที่จึงต้องลองเข้าเกียร์
ยิ่งกล้ามเนื้อคนเราต้องกระตุ้น     ให้มันคุ้นก่อนที่มันจะเสีย    
 ต้องอบอุ่นร่างกายคลายละเหี่ย     ความเมื่อยเพลียสลัดตัดทิ้งไป
ยืดก่อนวอร์มหรือวอร์มก่อนจะยืด    คงไม่ฝืดลองฝึกเป็นนิสัย       
เมื่อร่างกายเราพร้อมย่อมดั่งใจ    สั่งอะไรสั่งได้ตามต้องการ 



แล้วก็ค่อยลง
มีหลายคนไม่เชื่อกล้ามเนื้อฉีก    มิอาจหลีกเห็นแล้วน่าสงสาร
   เมื่อไม่วอร์มกล้ามเนื้อไม่อาจทาน     ยืดไม่นานกล้ามเนื้อไม่อาจทน      
                     อย่าเลยละคำสอนที่ครูสั่ง    อย่างเผลอพรั่งทุกครั้งทุกแห่งหน        
ยืดวอร์มยืดกล้ามเนื้ออย่าร้อนรน     ค่อยฝึกฝนอย่าย้ำกระหน่ำแรง

  

ดูนะ  นี่ขนาดซ้อม  เอาเป็นเอาตายขนาดนี้เชียว
 ร่างกายเรามิใช่เป็นเครื่องจักร    อย่าทึกทักหักโหมทำแผลงแผลง
ต้องประมาณตัวเองก่อนคิดแซง    ทำอวดเบ่งเร่งแซงแล้วแผ่วปลาย
   สิ่งที่หวังตั้งใจไม่สมหวัง    กล้ามเนื้อพังทุกอย่างก็สลาย
  สิ่งคิดหวังตั้งใจพังทะลาย    อย่าให้สายเกินแก้แย่เกินการ



ยามว่าง  ต้องวางแผน 
เปล่าหรอกครับ  ผมเอาแผนของคุณครูมาดูนะ
เมื่อฝึกหนักพักบ้างเพื่อสร้างสุข    อย่าตรมทุกข์ปล่อยไปให้วันวาร



ซ้อมนานๆ  ชักเหนื่อย  ขอพักก่อนนะ
หากเธอเศร้าเร้าจิตคิดสงสาร    คิดเป็นทานปล่อยวางให้ตั้งใจ



เม้ากันสนุกไปเลย
เช่นกลุ่มนี้มีสุขเพราะเริงร่า     สุขหรรษาเริงร่าโลกสดใส
ใช่ฉีกยิ้มปริ่มปริ่มเพียงผ่านไป    เนื้อความนัยไม่ตั้งปล่อยวางเลย



สู้กลุ่มนี้ไม่ได้   ดูอย่างไงๆ  ก็น่ารัก
   อย่างแปดปีรุ่นนี้ไร้ปัญหา    ยิ่มเริงร่าใบหน้าคำเฉลย
เปี่ยมด้วยสุขทุกคราน่าชมเชย     ใคร่ขอเอ่ยบอกว่าน่ารักจริง



เพื่อไม่ให้เวลาเสียไปเปล่าๆ
คุณครูสมนึก   ธนการ
ประชุมวางแผนร่วมกันเสียเลย  ส่วนเรื่องอะไร  จำไม่ได้
เมื่อสิ้นเสร็จฝึกซ้อมพร้อมวางแผน     โชว์เรื่องเด่นเรื่องด้อยคอยท้วงติง
    คอยตักเตือนตอกย้ำทำทุกสิ่ง    มิยอมนิ่งปล่อยวางเรื่องสั่งงาน
แต่ละคนมาจากแต่ละที่               เรื่องทุบตีนินทาคอยประสาน
 คอยสอดแทรกวินัยใส่คำหวาน      ถึงประจานด่าว่าถ้าไม่ทำ       



มันก็ตลกดีนะ
หลายคนยังนุ่งผ้าขาวมาไม่เป็น  เวลาจะผลักจะเปลี่ยน  มันก็ยุ่งอย่างนี้แหละ
มีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งฉันเพิ่งกล่าว    ถึงเรื่องราวเปลี่ยนผ้ามันน่าขำ
        เด็กสมัยใคร่ฝึกใคร่จดจำ    หรือโลกล้ำหน้าไปตามไม่ทัน



เค้าอายนะ 
นักกีฬาผู้ชาย  ได้รับความร่วมมือจากการประปาอำเภอทับปุด
ส่วนผู้หญิง  ขอโทษให้อาบในห้องน้ำ (ไม่ถ่ายมาดูหร๊อก)
ผ้าขาวม้าเชื่อมะนุ่งไม่เป็น      เคล้นเป็นเอ็นโป๊ะไว้มันน่าขัน
เวลาผลัดเปลี่ยนผ้าก็เหมือนกัน    ถอดแล้วหันนุ่งใหม่ใส่ทดแทน   
เด็กผู้ชายก็พอทำเนาอยู่     รู้ทั้งรู้ผู้หญิงต้องหวงแหน
 นุ่งผ้าถุงหลายคนนุ่งไม่เป็น     เลยต้องเน้นกลับไปไม่ต้องโชว์



พอเสียงนกหวีดดัง
ปรี๊ดๆๆ
เสียงนกหวีด  ปรี๊ดปรี๊ด แทนคำสั่ง     ดีใจจังต่างวิ่งยิ่งสุขโข
ถึงเวลาอาหารจานโตโต     ความหิวโซคงหายมลายลง



รับอาหารมาวางตั้งรอเพื่อน      รอคำเตือนจากครูมิลืมหลง
รอฟังเสียงนกหวีด ปรี๊ดเจาะจง     บอกตรงตรงเสียงหวีด  ปรี๊ดหม่ำเลย



ขอบคุณค่ะเวลารับอาหาร     อย่าจับจานแล้วก็เดินไปเฉย
 ต้องคอยตอกคอยย้ำให้คุ้นเคย     หากละเลยเชื่อไหมทำไม่เป็น   
 การอ่อนน้อมถ่อมตนต้องคอยสอน     ต้องมืออ่อนคอยทำให้เด็กเห็น       
  ครูบางคนรับไหว้ทำไม่เป็น    แล้วจะเน้นสอนสั่งได้อย่างไร



อาหารฝีมือของป้าตา
คุณไกรตา  ภู่ทอง
บอกตรงๆว่าอร่อยดๆ  จริงๆ
เรื่องอาหารป้าตาทำอร่อย  กินบ่อยบ่อยอร่อยชักหลงใหล
ลองได้ชิมสักจามจะติดใจ   ขอเพิ่มได้อาหารร้านป้าตา
 ความเหนื่อยล้าที่มาจากการฝึก    ให้รู้สึกโหยหิวเป็นหนักหนา
ทั้งหญิงชายเพิ่มได้ทุกเวลา    ต่างชมว่าป้าตาคนใจดี



มีอย่างหนึ่งหนูซึ้งใจที่สุด     ป้าตาพูดไพเราะเพราะนะพี่
ยิ้มก็สวยน่ารักทักทุกที    ใจหนูนี้ทึกทักรักป้าตา



รับประทานอาหารเสร็จ
พวกเราก็ช่วยกันล้างจาน  อนาคตแม่บ้านแม่เรือน
กินอาหารจากเด็ดสิ้นเสร็จสับ    จานสำรับมาวางตั้งตรงหน้า
ช่วยกันล้างเช็ดถูกันอีกครา      ถึงเวลาอาหารทานสบาย 



ถึงเวลานอน  พวกเราก็นอน  (ว่าแล้วนอน  สอนแล้วฟัง)
ถึงเวลานอนแล้วนะน้องสาว    อย่ามัวฉายกันอยู่เดี๋ยวตื่นสาย
พรุ่งนี้เราต้องฝึกอีกมากมาย     รีบขวนขวายเก็บเกี่ยวประสบการณ์
หลับฝันดีนะจ๊ะเจ้าตัวน้อย     พี่พี่คอยดูแลช่วยประสาน
หากน้องน้องป่วยไข้รีบรายงาน    ยามีทานครูนอนอยู่ไม่ไกล
 

 

เย้!!  ตั๊กแตน  อยู่นี่ค่ะคุณครู     เห็นรูปหนูอารมณ์ค่อยสดใส
เขี้ยวสองข้างใครวางเท่ห์เหนือใคร     บอกจริงใจสมวัยสวยจริงจริง        
แล้วหนูล่ะ  ไม่สวยหรอกหรือคะ    เอ๊ะอุว๊ะ!!
  หรือว่าพูดกลอกกลิ้ง
แหมล้อหน่อยทำเป็นดีดสะดิ้ง     จริตหญิงไม่ทิ้งหรอกคุณครู



ช่วงเช้าวันอังคารที่  ๑๓  สงหาคม  ๒๕๕๐
คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
นักกองเชียร์มาฝึกซ้อมพร้อมเชียร์เรา
เสียงกองเชียร์เชียร์กันสนั่นทุ่ง    ทุกแควคุ้งได้ยินเสียงหนูหนู
มาช่วยเชียร์สีเขียวเราเชียร์อยู่     สู้สู้สู้  สู้สู้อย่าได้ถอย 



เสียงกระหึ่มดังลั่นฉันช่วยเชียร์    เพลียเพลียเพลียไม่หวั่นมันยังหรอย
วิ่งไปเพื่อนวิ่งไปไม่ต้องคอย    เร่งเท้าซอยเร่งเข้าเราพร้อมเชียร์



เมื่อตอนสายของวันที่สิบห้า    เดินดูหญ้าสนามทรามใจเสีย
โทรมสุดสุดเห็นแล้วถึงใจเพลีย      รุ่นพี่เกลี่ยปูนขาวเส้นยาวรี
ฉันเดินดูพี่พี่ทำสนาม     ฉันอยากถามทำไมเป็นอย่างนี้
สนามกลางใครเห็นเป็นร้องยี้     ถามอีกทีแล้วใครคนดูแล               
   คำตอบนั้นฉันได้มาจนครบ    แต่ไม่จบทำไมเป็นอย่างงี้             
  งบเท่าไหร่ทำไมสร้างไม่ดี      หรือว่ามีกินนอกปอกลอกใน           
 คนเขียนแบบหรือว่าโทษคนสร้าง     คำตอบว่างสำหรับเด็กสมัย                 
อยากรู้เรื่องเฟื่องฟูทนเรียนไป     จบเมื่อไหร่คงรู้เข้าใจดี    

        
          

พวกเราเดินตรวจไปในลู่วิ่ง    ขำจริงจริงลู่วิ่งมีแต่หนาม
               ที่หัวเราะใช่เพราะคิดหยาบหยาม      แต่อยากถามพวกเราเป็นลูกใคร   
              


นี่กอนี้ตั้งศอกบอกให้รู้     มันมีอยู่มากมายไม่ค่อยไหว
พวกผู้ใหญ่ไม่คิดบ้างหรือไร    หรือเด็กไร้ปากเสียง  ออ บอ ตอ
ขอเหน็บแนมเพียงนิดนะลุงป้า     อย่าเพิ่งด่าเด็กน้อยไม่ค่อยไหว 



มือคฑาไม้หนึ่งของเรา
เด็กหญิงสร้อยสุดา    ทัดแก้ว 
เด็กหญิงนุชจรี   อาจกิจ  เด็กหญิงวัลลาวดี คงรักษา
ดุริยางค์โรงเรียนวันนิโครฯ      ใช่คุยโวมีเพลงโชว์มีมากไหม
แล้วจะเปิด ซี.ดี.ไปทำไม   เพราะเล่นได้ทุกเพลงพีธีการ
มหาฤกษ์ประธานท่านเข้ามา  กราวกีฬาเพลงเชียร์ให้อาจหาร
ทั้งเพลงชาติ สรรเสริญก็ชำนาญ    ครูบงการคือครูวัลลดา



คฑาไม้มือหนึ่งหรือมือสอง    ได้ทั้งน้องทั้งพี่ดีหนักหนา
ดูแคล่วคล่องว่องไวตามกันมา     อยู่เบื้องหน้าแผ่นป้ายชื่อโรงเรียน



กลองทรีโอ้  โจ๊ะโจ๊ะเต๊ะทิงทิง   สนั่นจริงเสียงดังฟังวนเวียน
กลองแทรกรัวแทรกแทรกล้วนมือเซียน    สลับเปลี่ยน ตึง ตึง
กลองใหญ่ดัง



ที่ตามมาข้างหลังฟังไพเราะ     เสียงเสนาะทำนองต้องมนต์ขลัง



เมโลเดี้ยนเสียงนี้มีพลัง    ยังติดตรังตรึงใจมิไปอื่น

ใครได้ยินได้ฟังยังหวนคิด    ใคร่ตามติดคล้อยตามทุกยามตื่น
เสียงเสนาะแว่วหวานสำราญรื่น    สุขสดชื่นสมหวังได้ฟังเธอ
ส่วนอีกเสียงดังแว่วแสบแก้วหู     ได้ฟังอยู่คลื้นเครงเร่งเสนอ
ค่อยปลุกฟื้นให้ตื่นครั้นได้เจอ     อย่าได้เผลอเสียงนี้ตีดังจริง



เบไลล่า  หลายตัวรัวเป็นเพลง    เสียงโกร้งเกร้งหยุดสั่นเมื่อมันนิ่ง

หลายคนชมได้ฟังช่างไพเราะ     ชมว่าเหมาะสมแล้วในทุกสิ่ง 

       

ชมคุณครูผู้สอนว่าเก่งจริง    ถือว่านิ้งเก่งจริงยิ่งศรัทธา
ให้โชคดีมีสุขทุกทุกคน
ติดตามตอนที่  ๒  วันแข่งขัน


คุณครูสมนึก   ธนการ
ni.kro@hotmail.com




กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com