ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓

การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน
ประชาชน และและผู้นำท้องถิ่น
ประจำปี  ๒๕๕๐

ตอนที่    ซุ่มซ้อม
บันทึกโดย   คุณครูสมนึก   ธนการ

คุณครูกรรณิการ์     มั่นการ     คุณครู โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
คุณครูสุนทร    ใจเพชร    คุณครูโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
เตรียมการปล่อยตัวนักกีฬา 
เพื่อคัดเลือกนักกีฬาทีมอำเภอทับปุด  ประจำปี   ๒๕๕๐
ทีมครูฝึกเตรียมการด้านฝึกซ้อม     จะมิยอมน้อยหน้าอำเภอไหน
ทั้งแปดปีสิบปีต้องเกรียงไกร           แม้รุ่นใหญ่สิบสองก็ลองดู     

คุณครูจุติ      รังษี  คุณครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก
คุณครูองอาจ   เจียรนัย  คุณครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ

เริ่มปล่อยตัวนักกีฬา 
เพื่อคัดเลือกนักกีฬาทีมอำเภอทับปุด  ประจำปี   ๒๕๕๐
เริ่มปล่อยตัวออกจากเส้น
start      เริ่มพิฆาตเข่นฆ่าไม่ปราศรัย     
ไม่ได้ตามเวลาก็ปราชัย                   ถอยออกไปกลับบ้านก่อนเวลา    
พุ่งสุดฤทธิ์ไม่คิดอะไรแล้ว            ต้องเร่งแจวพุ่งไปไกลหนักหนา
เพื่อนก็เพื่อนเก่งจริงวิ่งตามมา     มิรอท่าใช่ว่าจะทิ้งกัน             
 เส้นกำหนดชิงชัยไม่ไกลนัก      ยังต้องหักสุดแรงการแข่งขัน
    ขืนชักช้าชวดเชยเลยไม่ทัน       เร่งให้มันเต็มแรงแซงช่วยเชียร์

ถ้าเข้าเส้นชัยทำได้อย่างนี้  ที่หนึ่งชัวร์
เข้าเส้นชัยพุ่งไปใครเข้าก่อน            ขืนออดอ้อนเพียงนิดผิดจะเสีย
วิ่งมาเหนื่อยอ่อนล้าพาอ่อนเพลีย    มันต้องเคลียร์ก่อนจุดสุดเส้นชัย

คุณครูณรงค์  ทองสัมฤทธิ์   คุณครูโรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
คุณครูสวัสดิ์   ฉันทวิชานนท์  คุณครูโรงเรียนทับปุด 
คุณครูอมร  ภู่อมร  คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
คุณครูกำพล  สิริสวัสดิพิพัฒ   คุณครูโรงเรียนทับปุด 

กิ๊ก กิ๊ก กิ๊ก  กดไว้หนึ่งสองสาม     แล้วเดินตามลำดับจับคนไหน
หนึ่งสองสามตามกันมาไวไว       แล้วตรงไปบันทึกแทนฝึกจำ

คุณครูหทัยทิพย์    ดำนิล    คุณครูโรงเรียนวัดโคกสวย
กำลังบันทึกรายชื่อ  และเวลาที่นักเรียนแต่ละคนทำได้
สาวน้อยมณีสร   สำลีร่วง  กางร่มให้ 
กลัวคุณครูผิวไม่สวยหรือไงจ๊ะ
บอกชื่อมาซิค่ะใครที่หนึ่ง      เวลาถึงไม่ถึงอย่ามัวขำ
อ้อหรือค่ะเวลาที่เธอทำ         อย่ายืนอำบอกชื่อเสียงดังดัง
นักกีฬาทุกคนที่ครูเลือก        มิใช่เปลือกอยากรู้ดูภูมิหลัง
ผ่านสนามชิงชัยมาจริงจัง        แต่ก็ยังต้องผ่านการฝึกปรือ

การฝึกซ้อมต้องเกร่งเร่งกลศึก     เจาะให้ลึกเข้าใจความนัยหรือ
เพื่อให้ได้ตัวแท้ตัวจริงคือ            เสาะหาชื่อคนกล้าร่วมราวี

เห็นการฝึกขยาดหวาดหวั่นจิต      เพียงแค่คิดขย่มข่มศักดิ์ศรี
ความจริงจังตั้งใจในครั้งนี้             น่ายินดีพวกเราเข้าใจกัน

นักกีฬารุ่น    ปีหญิง  ทีมอำเภอทับปุด
เด็กหญิงภัทรวดี  หอมจันทร์   เด็กหญิงกานต์ธิดา  หินน้อย 
เด็กหญิงอัมราภรณ์  ทองเจิม  เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีรักษ์ 
เด็กหญิงมณีสร  สำลีร่วง  เด็กหญิงศิริพร  เจอะแก้ว
เด็กหญิงจิราภรณ์  ปั้นทอง  เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีรักษ์  
เด็กหญิงยุวดา  เหมพิทักษ์  เด็กหญิงพัชรีภรณ์  พืชเกิด  
เด็กหญิงฐิติพร  บุญมา

เก่งรุ่นนี้แปดปีกระมังเจ้า             แต่ละก้าวตั้งใจไม่หุนหัน
ฝากความหวังรุ่นนี้มีเดิมพัน      ดูขยันฝึกซ้อมเสียจริงจริง

นักกีฬารุ่น  ๑๐  ปีหญิง  ทีมอำเภอทับปุด
เด็กหญิงปริญญา  ปันผล  เด็กหญิงยุพเรศ  ขจร  เด็กหญิงอรอุมา  บัวเล็ก 
เด็กหญิงภัทรติญา  ฉายาเชาวลิต  เด็กหญิงชฎาพร  ทิพย์บุญ 
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยมโดย  เด็กหญิงวราลี  ผดุงสิน 
เด็กหญิงกิตติมา  สัญญี เด็กหญิงพัลลภา  ฉิมบ้านไร่  เด็กหญิงปิยะดา  นักว่อน 
เด็กหญิงศรินยา  บางเตียวเด็กหญิง  อังศุมาลิน  ย่องคำ
สิบปีหญิงรุ่นนี้ก็มีลุ้น              ยังมิคุ้นมารยาประสาหญิง
ทั้งเรียวแรงแข็งกล้าพร้อมท้าชิง   ทุกก้าววิ่งแกร่งกล้าท้าชิงชัย

นักกีฬารุ่น    ปีชาย  ทีมอำเภอทับปุด
เด็กชายอภิวัฒน์  แสวงกิจ เด็กชายกฤชกร  แซ่หน่า   เด็กชายศุภวิชญ์   หมอยา
 เด็กชายสุรเชษฐ์  เพชรอาวุธ 
เด็กชาย.....เด็กชายทนงศักดิ์  แป้นเขียว  เด็กชายธนากร  ชูพรหม 
เด็กชายภานุมาศ  อ่อนสนิท 
เด็กชายธนาวิน  ทองพันธ์   เด็กชาย....เด็กชายอธิวัฒน์  แสวงกิจ

แปดปีชายรุ่นนี้ก็น่าลุ้น       ยังพอคุ้นคักคึกฝึกนิสัย
ทำอะไรจริงจังวิ่งยังไว        คงสมใจได้เชียร์ไม่เสียงาม
  
นักกีฬารุ่น  10  ปีชาย ทีมอำเภอทับปุด
เด็กชายวัชระ  ธัญญพักตร์  เด็กหญิงเจษฎา  ทองเจิม  เด็กชายณัฐภูมิ  บัวพันธ์  
เด็กชายวิษณุ  กะเตื้องงาน  เด็กชายภักดีพงษ์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
เด็กชายรุจิกร  ชุวพิรุฬห์  เด็กชายณัชนน  พูดงาม
เด็กชายสมเดช  เทพพิทักษ์  เด็กชายศิริศักดิ์  เอ้งฉ้วย 
เด็กชายปลายมนัส  แก้วน้อย  เด็กชายเรืองวิทย์  สมใหญ่ 
เด็กชายอมรเทพ  คงแก้ว

สิบปีชายรุ่นนี้ก็แกล้วกล้า            ยากจะหาใครอื่นมาหยาบหยาม
เลื่องลือชื่อพร้อมสู้อยู่ทุกยาม      หากจะถามตอบอยู่สู้ใจหาย

ส่วนหนึ่งของนักกีฬารุ่น  ๑๒  ปีหญิง ทีมอำเภอทับปุด
เด็กหญิงกรรณิการ์  อุปลา  เด็กหญิงวัลลาวดี   คงรักษา  เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ช่วยชู 
เด็กหญิงอินทิรา  สัตยากูล  เด็กหญิงนันทริกา  เกื้อผล  เด็กหญิงวนิษา  ประสารการ
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญศรี  เด็กหญิงบุญญนันท์  บุญรักษ์  เด็กหญิงอมรวรรณ  ช่วงโชติ
สิบสองปีเหมือนไม้ใบดอกผลิ           มิใช่ติยังหวั่นพรั่นอยู่หลาย
สู้หรือถอยเห็นเดินเพลินสบาย          อย่าให้สายนะหนูสู้ให้จริง
กำลังใจยกให้เธอเต็มร้อย                แต่ยังคอยเธออยู่เนิ่นนานนิ่ง
ไร้วี่แววว่าสู้ใช่ติติง                         ทำเกรงกริ่งช้าไปใครจะรอ

ส่วนหนึ่งของนักกีฬารุ่น  ๑๒  ปีชาย
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรายทอง  เด็กชายอรรถพล  ก้งจี้  เด็กชายวงศธร  เรืองพิทักษ์
เด็กชายชัยวัฒน์  สว่างวงศ์   เด็กชายอนุวัฒน์  เหลี่ยมชาติ  เด็กชายจตุภูมิ  มานะกิจ
เด็กชายจตุพล  สินสมุทร  เด็กชายอัครเดช  บุญมา 
เด็กชายถิรวุฒิ  ทัดแก้ว  เด็กชายจีรนัย  ผดุงทรัพย์  เด็กชายสมศักดิ์  พิลึกเรือง
สิบสองปีรุ่นนี้วัยกำดัด                  สารพัดปัญหาพาจอหอ
แต่พูดง่ายใช้คล่องลองถูกคอ         เป็นเออออทำได้ไม่กังวล
แม้มิได้ฝึกเจ้าเอาใจช่วย               อย่าทำห่วยตั้งใจใฝ่ฝึกฝน

หากทำดีได้ดีกับทุกคน                หากมิสนจะฝึกนึกเอาเอง   

คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์  คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
กรุณายืมเสื่อ (สาด)  จากวัดนิโครธาราม  มาเตรียมไว้ให้เราปูนอน
ขอขอบคุณอารีย์สุขสวัสดิ์           ยืมเสื่อวัดขนให้ใจกริ่งเกรง
เต็มรถเก่งสมนักใจนักเลง           มิเคยเบ่งร่วมด้วยเราช่วยกัน

ลีลาครูเจี๊ยบ
คุณครูศักติพันธ์   จันทร์เพชร    คุณครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก
กำลังฝึกสอนนักทุ่มน้ำหนักทีมอำเภอทับปุด  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒  ปี
ต้องอย่างงี้อย่างงี้ต้องอย่างงี้       ฝึกดีดีอาจไปไกลเกินฝัน
ทุ่มน้ำหนักหักสูงคอยผลักดัน     ปล่อยไปพลันเบื้องหน้าอย่ารอรี

คุณครูมนตรี  ไอยะรา  กับคุณครูกรรณิการ์  มั่นการ
สองครูฝึกหญิงจากโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร  ที่มาร่วมฝึกนักกีฬาในรุ่น  ๑๒ ปีหญิง
ถึงเวลาอาหารแล้วเด็กเด็ก         ครูตัวเล็กขอก่อนห้าสิบสี่
ข้าวหมูแดงหมูกรอบอร่อยดี       แล้วยังมีหน้าเป็ดเสร็จอีกจาน
เห็นเพื่อนเพื่อนนั่งกินยินดีด้วย   อิ่มแล้วช่วยหารสองลองประสาน
คุยกันไปกินไปใจต้องการ          ห่างไกลบ้านไกลแม่แต่วัยเยาว์

คุณครูสวัสดิ์   ฉันทวิชานนท์
อีกหนึ่งแรงใจที่ร่วมฝึกนักกีฬากับพวกเรา  มาตั้งแต่กีฬาสีอำเภอทับปุด
ครูสวัสดิ์ซัดไปตั้งสองกล่อง                  ยังยิ้มย่องผ่องใสเหมือนใครเขา
หนูกล่องเดียวเคี้ยวนานช้าเหมือนเต่า    ทำตาเศร้าไม่หมดงดครึ่งจาน 

ส่วนกลุ่มนี้ลืมยิ้มอิ่มไม่หมด                 ยังจ่อจดใส่ปากยากจะขาน
กินมากไปเหมือนหมูพุงโย้ยาน             ความสวยผ่านเลยไปไม่รั้งรอ  
  

เจ้าอ้วนกินจนเรอเผลอนอนหลับ         โย้แล้วครับห่อสองคงต้องขอ
แค่ห่อเดียวเลี้ยงเจี้ยวยังไม่พอ             ขออีกห่อคงพอตามต้องการ

เมี้ยงคำ   เป็นอาหารพื้นบ้าน  ปักษ์ใต้
ส่วนผสมมีมะพร้าวห้าว  ซอยเป็นชิ้นเล็กๆ  คั่วพอสุก  ใส่ลงในโทงใบชาพลู 
ใส่ถั่วลิสงคั่ว  หอมซอยเป็นชิ้นเล็กๆ  มะนาวซอยเป็นชิ้นเล็กๆ  พริกชี้หนู
ขิงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ราดหน้าด้วยน้ำราด  ซึ่งใช้น้ำตาบปีบ  น้ำปลา  เกลือ
น้ำตาลทรายเคี่ยวจนข้น
ส่วนของว่างมีเมี้ยงเพียงคำนิด           แม้ไร้หมิดหมากพลูพอแล้วฉาน
ให้เธอคำฉานคำคงมินาน                 ค่อยคิดอ่านปรึกษาถ้อยพาที 
หลังอาหารทานเสร็จพักสักงีบ           ค่อยค่อยหยิบเรื่องราวใส่สอดสี
ต่างหัวเราะเริงร่าด้วยยินดี                เรื่องเหล่านี้เรื่องเขาใช่เราเอง

บ่ายโมงครึ่งแล้วจึงให้ลงวอร์ม           ด้วยยินยอมก็ใครให้ข่มเหง
สักห้ารอบขอบใจไม่ต้องเกรง            ทำนักเลงอ้อยอิ่งวิ่งไม่ทัน 
        

วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปใจนักวิ่ง                       ร่วมทำสิ่งตั้งใจไปสู่ฝัน
ต้องขยันหมั่นซ้อมทุกคืนวัน             มิหวาดหวั่นหมั่นซ้อมมิยอมอายมาย

เด็กหญิงศิรภัสสร   เหล่าบุญเกื้อ
รับเงินทำขวัญอุบัติเหตุขณะฝึกซ้อม  ส้นเท้าพลิก  ๕๐๐  บาท
คุณครูอมร   ภู่อมร   เป็นตัวแทนมอบ
สาวฟีนล้มจ้ำมั่มคว้ำน่าดู              ข่าวจู่จู่ส้นยอกบอกใจหาย
ว่ากระดูกส้นแตกอันตราย            กลัวแทบตายแท้จริงยังเสบย
ข้อเท้าพลิกเจ็บย้ำช้ำนิดหน่อย      หมอกลัวคอยประกบเข้าเฝือกเฉย
พวกครูฝึกตกใจเพราะไม่เคย        พอความเผยค่อยคลายหายห่วงใย

วันศุกร์เช้าไปฝึกสนามจริง           ดีใจยิ่งไชโยกันยกใหญ่
ดูลาดเลาเขาฝึกกันอย่างไร           สนามใหม่หรือเก่าเราอยากดู

สภาพสนามกลาง  ในวันนี้  พื้นสนามแข็งกระด้าง  ไม่ได้มาตรฐาน
สนามกลางตั้งใจไปถึงซ้อม          ลืมถนอมเท้าไปใจอดสู
ไร้มาตรฐานผิวแข็งมากคุณครู      ดูเท้าหนูเป็นแผลเจ็บแย่เลย
ผ้าพลาสเตอร์คุณครูให้หนูติด      แผ่นเท่านิดหนึ่งนิ้วแผลยังเผย
ติดหลายชั้นเนอะหนะไม่คุ้นเคย   ดูเชยเชยเจ็บเท้าร้าวเต็มที

คุณครูศักดิพันธ์   จันทร์เพชร    คุณครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก
งานนี้เหนื่อยหน่อย  รับดูแลทั้งรุ่น  ๑๒  ปีหญิงและชาย
โดยเฉพาะนักทุ่มน้ำหนักทั้งรุ่น  ๑๐  และ  ๑๒  ปีหญิงและชาย
สนามกลางสร้างไว้รโหฐาน         ใช้งบบานแล้วไงเป็นอย่างงี้
ใครกินบ้างว่างว่างช่วยบอกที      ช่างอัปรีย์กินได้สนามกลาง

อ้ายเอ็ก  เด็กชายจีรนัย   ผดุงทรัพย์
งานนี้รับหน้าที่ประธานรุ่นนักกีฬาทีมอำเภอทับปุด  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒  ปี
จะเขยกหรือย่องก็ต้องวิ่ง             จะหยุดนิ่งไม่ได้ใครสะสาง
ช่วยซื้อแผ่นพลาสเตอร์ให้หนูบ้าง  ขนาดกลางสองนิ้วก็ยังดี
ทั้งทับปุดพังงาเที่ยวหาทั่ว            มิได้มั่วค้นหามาทุกที่
ร้านธีรโอสถของเขามี                  ไกลนะพี่ติดต่อขอซื้อมา

คุณครูอมร   ภู่อมร   คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
คุณครูจันทิรา   จันทวี     คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผู้ควบคุมทีมนักกีฬารุ่น     ปีหญิง
ยามเหนื่อยนักพักบ้างว่างฝึกซ้อม ค่อยถนอมฝ่าเท้าเอาไว้หนา
อย่าหักโหมซ้อมเกินเลยเวลา       คุณครูขาหนูหิวชะแล้วซี

ท่าทรงตัวยกเท้าสูงขึ้นหน่อย        แล้วค่อยค่อยทรงตัวยืนตรงที่
นิ่งนิ่งไว้จังหวะกะให้ดี                 อย่าให้มีโยกเยกตกหล่นไป

คุณครูภักดี    ผลมาตร   คุณครูโรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
คุณครูณรงค์   ทองสัมฤทธิ์   คุณครูโรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
กำลังฝึกการออกจากเส้น
start  ให้นักกีฬา  รุ่น  ๑๐  ปีชาย
ฝึก start จากเส้นมีตำรา              ครูสอนว่าจดจำอย่าเผลอไผล
นับหนึ่งสองจดจำพึงใส่ใจ            ถอยหลังไปก้าวย่างอย่างระวัง
เริ่มยืนตรงตรงเส้นจุด
start          อย่าให้พลาดเท้าชิดเตรียมถอยหลัง
ก้าวที่หนึ่งปลายเท้าถึงส้นบัง        ก้าวสองยังเข่าจดส้นเท้าเรา    
  

การฝึกซ้อมจริงจริงในวันนั้น        เราซ้อมกันเต็มที่ไม่มีเฉา
แสนสุขใจได้สอนเด็กวัยเยาว์       เริ่มอีกก้าวใกล้ชิดสนิทกัน 
 

กระเป๋ากองโต  ของนักกีฬาตัวน้อยๆ  ที่พร้อมใจกันมาเข้าค่าย
ความสามัคคี  ที่ก่อเกิดขึ้นในสายเลือด
จันทร์ที่สามกันยาฯเรามาพบ      เริ่มซ้อมรบกีฬาก่อนแข่งขัน
ต่างมีดีฝีมือพร้อมประจัน           เราหรือมันรอวันดูกันเอง

หิ้วกระเป๋าก้างลงบันใด
เปล่า  งานนี้หิ้วกระเป๋ามาเข้าค่ายนักกีฬา  รวมพลังกันสู้นะเพื่อนนะ
ต่างหอบหิ้วคอนบ่ามาเต็มที่       เพื่องานนี้ใครอย่ามาข่มเหง
สามัคคีกันสู้รู้เป็นเกรง              ใครอวดเบ่งหาญกล้ามาประลอง

ภาระหลักของงานนี้
คุณครูสมนึก   ธนการ  คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เบื้องหลังของความตั้งใจที่พยายามหล่อหลอมให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหนื่อยหนักหน่อยนะ
ว่างยามใดเราใคร่มารวมกลุ่ม    มาประชุมปรึกษากล้าผยอง
กลเม็ดเด็ดไหนร่วมไกล่กรอง     มิเป็นสองรักใคร่สามัคคี

การยืดหยุ่นร่างกายเราต้องฝึก    ใช่นึกนึกก็วิ่งซิ่งเป็นผี
กล้ามเนื้อฉีกมากมายใช่ตายดี    ทั้งน้องพี่ตั้งใจใคร่นับถือ

แต่ละท่าทุกบทถอดแล้วถอน      ช่างโอนอ่อนน่ารักร่วมฝึกปรือ
ดูลีลาท่าทางการวางมือ             มิดึงดื้อร่วมรำทำทุกคน

เสร็จการยืดการวอร์มลงซ้อมวิ่ง   ตั้งใจจริงแม้ว่ากลางห่าฝน
ถึงแดดร้อนฝนตกก็ต้องทน         มิได้ย่นซ้อมได้ตั้งใจกัน

ฝนกระหน่ำซ้ำหนักมิพักเหนื่อย   ซ้อมไปเรื่อยทุกอย่างเส้นทางฝัน
จะสำเร็จหรือไม่ไม่สำคัญ           กีฬานั้นมุ่งมั่นสามัคคี
มีหลายคนเข้าใจในทางผิด         หาทางคิดกลโกงทุกวิถี
เพื่อให้ทีมชนะกะราวี                ทุกวิธีทำได้ไม่อายใจ
การกีฬาถือเป็นยาวิเศษ             แก้กิเลศฝึกจิตดัดนิสัย
ถ้าคดโกงกันแล้วเหลืออะไร        คงเหลือใช้อยู่เพียงในตำรา

คุณครูอมร   ภู่อมร  คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
คุณครูจันทิรา  จันทวี  คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
สองเรี่ยวแรงเข็นขัน   ที่เพยายามฝึกซ้อมรุ่น    ปีหญิง
พักเสียบ้างอย่าโจมโหมมากนัก   ซ้อมศิษย์หนักครูเหนื่อยแสนเมื่อยล้า
พักเสียบ้างโหมไปวัยชรา            สังขารก็อ่อนล้าลงทุกที

เด็กชายกฤษณะ  แสวงกิจ
นี้เขาละ  บ่าววี
เจ้าบ่าววีดีไงมาดังได้                เชียร์ขาดใจวิ่งแข่งแซงลูกพี่
เจ้าบีบอกอ่อนซ้อมยอมบ่าววี    ถึงงานนี้บ่าววีจี้แซงเลย

คุณครูมนตรี  ไอยะรา   คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
คุณครูกรรณิกา   มั่นการ  คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
คุณครูศักติพันธ์   จันทร์เพชร    คุณครูโรงเรียนบ้านท่าสนุก
คุณครูสุนทร    ใจเพชร    คุณครูโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์

ยังอดขำไม่ได้ไงวิ่งเก่ง              แรกไม่แรงกลับแซงไปเฉยเฉย
ตัวนิดนิดท่าทางก็เชยเชย         กลับมาเผยความแกร่งแซงเจ้าบี

เอนกายอิงหมอน
ว่าแล้วเจ้าโส  เด็กหญิงพัลลภา  ฉิมบ้านไร่
ก็ล้มตัวลงนอนลงหนุนตักชะดื้อดื้ออย่างที่เห็น
คุณครูสวัสดิ์   ฉันทะวิชานนท์    คุณครูโรงเรียนทับปุด
ได้แต่งง
เอนกายลงตรงนี้อบอุ่นนัก        เอกกายพักอุ่นใจให้สุขี
เอนกายแอบแนบครูผู้อารี        อบอุ่นนี้เหนื่อยคลายหายปลิดไป
โปรดติดตาม
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน
ประชาชน และและผู้นำท้องถิ่น
ประจำปี  ๒๕๕๐

 จัดการแข่งขันโดย    องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

  สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
ระหว่างวันที่    -    กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
ตอนที่    พิธีเปิด
บันทึกโดย   คุณครูสมนึก   ธนการ
เด็กนิโคร

ni.kro@hotmail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com