ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
 

โรงเรียนวัดนิโครธาราม เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร สู่ทักษะชีวิตที่ดี มีดนตรีส่งเสริมกิจกรรม ร่วมความสัมพันธ์กับชุมชน สิ่งแวดล้อมดี ดนตรีเด่น เน้นวิชาการ"


ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


โรงเรียนวัดนิโครธาราม 

"วิชาการเด่น  เน้นกิจกรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม 

www. w-nikro.com 

จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำ โรงเรียน คุณครู นักเรียน กิจกรรม ผลงานและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข คิด หวังสิ่งใดขอให้ได้ดั่งใจปราถนาทุกประการเทอญ

 

                         

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม e-mail ; wnikro@gmail.com